“Moabot ra ang Adlaw nga Makit-an Nato Sila”

Sa mga 1935, sa rehiyon sa Cibao Valley, si Pablo González nagsugod pagbasag Bibliya. Membro siya sa usa ka Protestanteng grupo, pero miundang dihang iyang nakita nga ang ilang binuhatan sukwahi sa iyang nabasahan sa Bibliya. Apan padayon gihapon niyang gitun-an ang Bibliya ug gipaambit sa uban ang iyang nakat-onan—una ngadto sa iyang pamilya ug mga silingan, dayon ngadto sa silingang mga baryo. Gibaligya niya ang iyang uma ug mga baka ug gigamit ang kuwarta aron masuportahan ang iyang ministeryo.

Pagka-1942, kapin nag 200 ka pamilya ang ginaduaw ni Pablo sa kasikbit nga mga lugar ug siya nagdumala nag mga tigom, bisag wala pa siyay nahimamat nga mga Saksi ni Jehova. Gidasig niya ang mga tawo nga tun-an ang Bibliya ug magkinabuhi uyon niini. Daghan ang misanong sa iyang mensahe ug mihunong sa pagpanabako ug wala na magbaton ug daghang asawa.

Si Celeste Rosario maoy usa sa mga misanong sa mensahe ni Pablo. Siya miingon: “Niadtong 17 anyos ko, giduaw mi sa ig-agaw sa akong mama nga si Negro Jiménez.  Membro siya sa usa sa mga grupo nga gidumala ni Pablo González ug iyang gibasahan ang among pamilya ug pipila ka teksto sa Bibliya. Tungod sa akong nadunggan, nakombinsir kong mobiya sa Simbahang Katoliko. Latin nga Bibliya ang gigamit sa among simbahan, maong dili mi makasabot. Wala madugay, giduaw ug gidasig mi ni Pablo González. Siya miingon: ‘Dili ta sakop sa bisan unsang relihiyon, pero duna tay mga igsoon sa tibuok kalibotan. Wala pa ta mahibalo kon kinsa sila o kon unsay pagtawag kanila, pero moabot ra ang adlaw nga makit-an nato sila.’”

Si Pablo nagpormag mga grupo sa mga estudyante sa Bibliya diha sa Los Cacaos Salcedo, Monte Adentro, Salcedo, ug Villa Tenares. Sa 1948, dihang ang bus nga iyang gisakyan mihunong sa Santiago ug nanaog siya aron mobalhin sa laing bus, iyang nahimamat ang mga Saksi nga nagsangyaw sa dalan, ug gihatagan siyag Watchtower. Sa laing higayon, gihatagan siyag duha ka libro sa usa ka sister, ug giimbitar nga motambong sa Memoryal sa kamatayon ni Kristo didto sa Santiago. Nakadayeg siya sa iyang nadungog panahon sa Memoryal  ug nakahinapos nga mao kadto ang kamatuoran ug ang nanambong mao ang mga tawong dugay na niyang gipangita.

Giduaw sa mga misyonaryo ang mga ginatun-an ni Pablo. Sa usa sa mga tigomanan ni Pablo, ilang naabtan ang 27 ka tawo nga malipayong naghulat nila. Pipila sa nanambong mibaktas pag 25 kilometros; ang uban mibiyaheg 50 kilometros sakay sa kabayo! Sa laing tigomanan, dunay 78 nga nanambong, ug 69 sa lain pang tigomanan.

Gihatagan ni Pablo ang mga misyonaryo ug listahan sa mga 150 ka interesado. Kadtong mahunahunaon sa espirituwal ug mapainubsanong mga tawo nagtuon na sa Bibliya ug nagpadapat sa mga prinsipyo niini. Pero kinahanglan silang maorganisar ug magiyahan. Si Celeste nahinumdom, “Giduaw mi sa mga misyonaryo ug nagtigom mi. Dunay gihimo nga kahikayan para sa bawtismo. Ako ang unang nabawtismohan sa among pamilya. Wala madugay, nagpabawtismo sab ang akong mama nga si Fidelia Jiménez, ug akong igsoon nga si Carmen.”

Ang unang circuit assembly sa Dominican Republic nga gipahigayon sa Santiago niadtong Septiyembre 23-25, 1949, nakaamot sa pag-uswag sa buluhatong pagsangyaw. Daghang interesado ang nanambong; 260 ang mitambong sa pakigpulong sa Dominggo ug 28 ang nabawtismohan. Ang maong asembliya nakapakombinsir sa mga bag-ohan nga mao kini ang organisasyon nga gigamit sa Diyos sa pagtuman sa iyang katuyoan.