Ang Maayong Balita Nakaabot sa Hilit nga mga Dapit

Daghan pang misyonaryo ang nangabot, apil si Pete Paschal, Amos ug Barbara Parker, Richard ug Belva Stoddard nga nakaalagad sa Bolivia, ug si Jesse ug Lynn Cantwell gikan sa Colombia. Sila nakatabang sa nag-uswag nga buluhatong pagsangyaw. Pagka-1973, kaylap na kaayo ang buluhatong pagpanudlo diha sa mga siyudad sa Dominican Republic, pero ang maayong balita wala pa makaabot sa hilit nga mga dapit. Busa dihay gihimong kahikayan aron matagan-an ang espirituwal nga panginahanglan niadtong mga nagpuyo sa lagyong dapit. Dihang nagdapit ug mga boluntaryo sa paggahin ug duha ka bulan nga pagsangyaw sa lagyong baryo, 19 ka regular payunir ang misanong. Gikan sa Disyembre 1973 hangtod sa Enero 1977, dihay giasayn nga mga grupo sa payunir sa mga dapit nga talagsa ra o wala gyod sukad masangyawi.

“Among pabayloag manok, itlog, ug prutas ang mga publikasyon”

Usa ka payunir nga nakigbahin niini nga buluhaton miasoy: “Human sa usa ka adlaw nga pagsangyaw ug pagpahimutang ug literatura, balikan namo pagkaugma ang mga interesado. Lisod ang panginabuhi sa mga tawo didto maong among pabayloag manok, itlog, ug prutas ang mga publikasyon. Salamat kang Jehova, wala gyod mi magutmi.” Daghan sa mga tawo didto ang kadto pa lang sukad nakasulay nga basahag Bibliya. Ang uban sab gitudloan sa mga lider sa relihiyon nga si Jehova mao ang Yawa. Nakurat kaayo sila dihang ilang nabasa ang mga teksto sama sa Salmo 83:18: “Ikaw, kansang  ngalan mao si Jehova, ikaw lamang ang Labing Hataas ibabaw sa tibuok nga yuta”! May mga lugar nga daghan kaayog interesado maong giorganisar ang mga tigom.

Dugang mga Misyonaryo ug Bag-ong Branch

Sa Septiyembre 1979, miabot ang misyonaryong si Abigail Pérez ug iyang asawang si Georgina. Giasayn sila sa pag-alagad sa sirkito. Pagka-1987, ang graduwado sa Gilead nga si Tom ug Shirley Dean miabot aron pauswagon pa ang buluhatong pagsangyaw. Nakatabang sab ang pag-abot sa mga igsoong naa sa espesyal nga bug-os panahong pag-alagad gikan sa Puerto Rico. Sa Agosto 1988, si Reiner ug Jeanne Thompson giasayn sa Dominican Republic, nga ikalimang asaynment nila ingong misyonaryo.

Pagka-1989, ang aberids nga gidaghanon sa magmamantala miuswag sa 11,081 ug dihay 20,494 ka Bible study. Busa dayag nga dako ang potensiyal sa pag-uswag, pero dihay mga hagit. Pananglitan, ang natukod nga bilding sa branch nakatabang pag-ayo sa buluhaton, pero sa hinapos sa dekada sa 1980, gikinahanglan na ang mas dakong pasilidad. “Maghuot na mi didto,” miingon si Reiner Thompson, “maong kinahanglan ming mangitag mga balay ug mga bodega diha sa lainlaing dapit sa siyudad.”

“Lisod mangitag lote para sa bag-ong branch,” midugang si Reiner. “Dayon, nabalitaan sa usa ka negosyante nga nangita mig lote ug iya ming gikontak. Miingon siya nga iyang ibaligya ang pipila sa iyang nindot nga lote, pero ngadto lang sa mga Saksi ni Jehova. Duna siyay dakong tahianan kaniadto ug daghan  siyag trabahanteng Saksi, hasta iyang sekretaryo. Sulod sa daghang tuig, namatikdan niya nga sila matinud-anon ug matinahoron, ug nakadayeg kaayo siya niini. Kay dakog pagtamod sa mga Saksi, iyang gitanyag ang lote sa ubos kaayong kantidad.” Kini napalit niadtong Disyembre 1988, ug sa ulahi napalit sab ang tulo ka loteng kasikbit niini. Sa katibuk-an, mga siyam ka ektaryang yuta ang gitukoran sa branch ug sa katapad nga Assembly Hall.

Gatosan ka boluntaryo gikan sa sulod ug gawas sa nasod ang mitabang sa pagtukod sa bag-ong branch ug Assembly Hall. Niadtong Nobyembre 1996, ang mga membro sa Nagamandong Lawas nga sila Brader Carey Barber, Theodore Jaracz, ug Gerrit Lösch miabot ug nakigbahin sa dedikasyon sa pasilidad. Pagkaugma, may gipahigayong espesyal nga mga programa diha sa duha sa kinadak-ang mga estadyum sa nasod, ug kapin sa 10,000 ang mibisita sa bag-ong mga pasilidad sa branch.

“Dali Ngari sa Macedonia”

Siyempre, dili makompleto ang kasaysayan sa katawhan ni Jehova sa Dominican Republic kon dili hisgotan ang daghang Saksi nga mibalhin dinhi sa pagtabang sa buluhaton. Tungod sa mga report nga daghan kaayo ang gustong magpa-Bible study, daghan ang nadasig ug mibalhin sa nasod sa hinapos sa dekada sa 1980 ingong sanong sa pagdapit nga “dali ngari sa Macedonia.” (Buh. 16:9) Gisulti niini nga mga boluntaryo ngadto sa uban ang kalipay nga ilang nasinatian sa buluhatong pagpangani sa Dominican Republic. Ingong resulta, mas midaghan pa ang namalhin sa nasod sa dekada sa 1990.

Pananglitan, si Stevan ug Miriam Norager nga taga-Denmark, nag-alagad sa Dominican Republic sukad pa  sa 2001. Una pa niana, si Miriam ug ang iyang magulang nga babaye nakaalagad na dinhi sulod sa usa ka tuig ug tunga. Unsay nakadasig sa magtiayon sa pagbalhin sa usa ka layong nasod diin lahi ang kultura ug pinulongan? Si Miriam miingon: “Pareho ming naggikan sa pamilyang lig-on sa espirituwal ug ang among mga ginikanan maoy kanhing mga espesyal payunir, ug nagregular payunir sila dihang duna nay mga anak. Kanunay mi nilang dasigon nga ihatag ang among kinamaayohan kang Jehova diha sa bug-os panahong pag-alagad.”

Si Stevan ug Miriam nag-alagad ingong espesyal payunir sukad sa 2006 ug daghan nag natabangan nga makadangat sa kamatuoran. Si Stevan miingon: “Dili maihap ang among mga panalangin. Wala ra sa kumingking ang mga kalisdanan o problema sa panglawas kon itandi sa among nindot nga mga kasinatian ug kalipay sa  pagtabang sa sinserong mga tawo nga makaila ug mahigugma kang Jehova. Daghan sab mig nahimong higala. Ang pag-alagad sa Dominican Republic nagtudlo namo sa pagpaubos ug pagpailob. Ang pagkinabuhing simple nagpalig-on sab sa among pagtuo ug pagsalig kang Jehova.”

Si Jennifer Joy kapig 20 ka tuig nang nag-alagad dinhi ug nagboluntaryo sa sign language

Si Jennifer Joy maoy usa sa mga tagsaanong sister nga miboluntaryo sa Dominican Republic. Sa 1992, siya miduaw sa iyang iyaan nga si Edith White, usa ka dugay nang misyonarya. Iyang nasinati dinhi ang mabungahong ministeryo. Nahimamat sab niya ang ubang langyawng mga sister nga nag-alagad ingong “need greaters” (mga boluntaryo diin dako ang panginahanglan).  “Maulawon kaayo ko ug walay pagsalig sa kaugalingon,” miingon si Jennifer. “Pero nakahunahuna ko, ‘Kon kaya nila, basin kaya sab nako.’”

Sa sinugdan, usa ra ka tuig ang plano ni Jennifer sa pagboluntaryo, pero 20 ka tuig na ang milabay ug nag-alagad gihapon siya sa Dominican Republic. Daghan siyag natabangan nga mahimong magsisimba ni Jehova. Mitabang sab si Jennifer sa pagpauswag sa sign language nga pagsangyaw ug sa pag-andam sa mga leksiyon sa pagtuon niini nga pinulongan.

‘Giatiman ko ni Jehova hangtod karon, maong wala ko magduhaduha kon iya ba kong atimanon sunod tuig’

Unsay gihimo ni Jennifer aron masuportahan ang iyang kaugalingon? “Mobalik ko sa Canada aron manarbahog pipila ka bulan,” siya miingon. “Lainlaing trabaho ang akong nasulayan, sama sa pagkuha ug pag-develop ug letrato, pagpinturag mga balay, paglimpiyog mga opisina, ug paghimog headlight ug karpet. Nakatrabaho sab ko ingong tour guide, travel agent, ug interpreter. Nakatudlo sab kog English.” Gitandi ni Jennifer ang iyang kahimtang sa karaang mga Israelitas dihang sila anaa sa kamingawan. “Nagkinabuhi sila sa matag pulong gikan sa baba ni Jehova,” siya miingon. “Si Jehova miingon nga atimanon niya sila, ug mao gyod nay iyang gihimo. Naa silay pagkaon matag adlaw, ug wala madunot ang ilang mga sinina ug sandalyas. (Deut. 8:3, 4) Siya misaad nga iya sab tang atimanon. (Mat. 6:33) Giatiman ko ni Jehova hangtod karon, maong wala ko magduhaduha kon iya ba kong atimanon sunod tuig.”

Mga 1,000 ka kugihang tig-ebanghelyo ang miabot. Sila gikan pa sa lagyong dapit sama sa Austria, Japan,  Poland, Puerto Rico, Russia, Spain, Sweden, Taiwan, ug United States. Ang “need greaters” nga gikan sa 30 ka lainlaing nasod nagpasakop sa American Sign Language (ASL), Chinese, English, Haitian Creole, Italian, Russian, ug Spanish nga mga kongregasyon. Sama kang apostol Pedro, sila miingon: “Tan-awa! Gibiyaan namo ang tanang butang ug nagsunod kanimo.”—Mar. 10:28.