“PANAHON karon sa pagsusi sa atong kaugalingon,” matod sa Marso 1, 1915 nga gula sa The Watch Tower. “Kita ba nagmadasigon tungod lang sa atong gidahom nga kita moadto sa langit niadtong A.D. 1914, o tungod sa atong gugma sa GINOO ug sa Iyang Pulong ug sa mga igsoon?” Sa 1915, naluya ang ubang Estudyante sa Bibliya kay wala matuman ang ilang gidahom. Apan kadaghanan sa mga tawo sa kalibotan nag-atubang ug laing suliran.

Ang Dakong Gubat, nga sa ulahi nailhang Gubat sa Kalibotan I, anam-anam nga milukop sa Europe. Ang bag-ong mga armas nakapausab sa paagi sa pagpakiggubat ug nakaangin ug mas daghang sibilyan. Pananglitan, sa 1915, ang mga submarine sa Germany, o mga U-boat, nagsugod pagbantay palibot sa Great Britain. Sa Mayo 7, 1915, gipaunlod sa usa sa mga U-boat ang Lusitania nga depasaherong barko sa Britain. Kapig 1,100 ang namatay.

Ang Isyu sa Neyutralidad

Ang mga Estudyante sa Bibliya dili gustong makiggubat. Pero kaniadto, wala pa kaayo nila masabti ang Kristohanong baroganan bahin sa neyutralidad. Bisag wala sila miboluntaryo nga magsundalo, may pipilang miuyon nga mosulod sa militar pero naningkamot nga maasayn sa trabaho nga wala direktang malangkit sa pagpakiggubat. Kon mapugos sa pagpakiggubat, nagtuo ang uban nga puwede rang pabuthon sa kahanginan ang ilang armas.

Mabasa sa Hulyo 15, 1915 nga gula sa The Watch Tower ang kaagi sa usa ka sundalong Hungarian nga nagpabawtismo samtang nagpaayo sa iyang mga samad ug dayon mibalik sa pagpakiggubat. Ang asoy nagpadayon: “Sila [mga sundalong Hungarian] mipaduol ug mga 240 metros sa mga sundalong Russian, ug gimandoan nga mosulong gamit ang bayoneta. Ang brader anaa sa tumoy sa walang bahin sa lumbay sa mga sundalo. Dili siya gustong mopatay,  maong aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon, naningkamot siya nga mabuhian sa iyang kaaway ang bayoneta niini. Pero iyang namatikdan nga mao sab nay ginahimo sa kaaway nga Russian . . . Gibuhian sa Russian ang iyang bayoneta nga naghilak. Gitan-awg maayo sa brader ang iyang ‘kaaway’ ug iyang nakita ang pin nga ‘Krus ug Korona’ sa uniporme niini! Igsoon sa pagtuo pod diay ang Russian!” *

Ang artikulong “Ang Obligasyon sa mga Kristohanon ug ang Gubat” nga gipatik sa Septiyembre 1, 1915 nga gula sa The Watch Tower, naghisgot bahin sa Kristohanong neyutralidad. Kini nag-ingon: “Ang pagkahimong membro sa militar ug pagsul-ob sa uniporme sa sundalo nagpasabot ug pagdawat sa tanang obligasyon ug kaakohan sa usa ka sundalo. . . . Di ba makapakompromiso kini sa usa ka Kristohanon?” Wala madugay, nasabtan nga di gyod angayng makigbahin sa gubat ang mga Kristohanon.

Mga Kausaban sa Headquarters

Sa 1915, tungod sa kakulang sa pondo, 70 ka Bethelite sa New York ang kinahanglang mobiya sa Bethel ug magpadayon sa ilang pag-alagad sa gawas. Giingnan sila: “Dili ta angayng mangutang pero dili pod nato angayng isakripisyo ang buluhaton. Busa nadesisyonan nga kunhoran ang mga galastohan kutob sa mahimo.”

Si Clayton J. Woodworth ug ang duha pa ka brader nga apil sa “Setenta nga Mobiya” mihimog sulat. Kining sulata anaa sa Mayo 1, 1915 nga gula sa The Watch Tower. Sila miingon nga sila mobiya nga “malipayon ug mapasalamaton tungod sa tanang panalangin ug pribilehiyo” nga ilang natagamtam “ingong membro sa Pamilyang Bethel.”

 Lisod kadto nga kausaban kay masulayan ang ilang pagkamaunongon. Madismaya kaha sila, o magmatinumanon sa Diyos? Si Brader Woodworth mipadayon sa pag-alagad, natawag pag-usab sa Bethel, ug sa 1919, nahimong kinaunhang editor sa magasing The Golden Age nga mas nailhan karon nga Pagmata! Siya nag-alagad ingong editor hangtod sa 1946.

Mga Kahigayonan sa Pag-alagad

Sulod niadtong lisod nga tuig, gidasig sa magasing The Watch Tower ang mga igsoon nga magpadayon sa pagsangyaw. Gihatagag linaing pagtagad kadtong nagpakitag interes sa miagi. Ang gula sa Disyembre 15, 1915 miingon: “Duna miy listahan sa mga tawo sa tibuok nasod nga mihangyog kopya sa mga literatura. Among isugyot nga sila duawon . . . ug tan-awon kon interesado pa ba gihapon sila.” Tumong niini nga halingon ang ilang interes ug kadasig para sa Diyos ug sa Kamatuoran.

Sama kaniadto, ang mga Kristohanon karon kinahanglang magpokus sa ilang pagtagad sa intereses sa Gingharian. “Kita kinahanglan nga magpabiling aktibo ug madasigon sa pag-alagad sa Diyos,” matod sa Pebrero 15, 1915 nga gula sa The Watch Tower. Kinahanglang magpabiling alerto ang mga alagad sa Diyos. Ang magasin nagpadayon: “Kinahanglan tang magbantay. Unsay atong bantayan? Labaw sa tanan, angay natong bantayan ang atong kaugalingon aron dili kita malit-agan niining presente nga panahon.”

Ang tinuig nga teksto sa 1916 nagtambag sa mga igsoon nga magpabiling ‘kusganon sa pagtuo,’ base sa Roma 4:20 sa King James Version. Kini nga teksto nagdasig sa mga igsoon nga magmatinumanon bisan pa sa mga kalisdanan nga ilang maagoman nianang tuiga.

^ par. 4 Sa daghang tuig, ang mga Estudyante sa Bibliya nagtaod ug krus ug korona nga pin ingong ilhanan. Kini nga simbolo anaa sa hapin sa The Watch Tower sulod sa daghang tuig. Pero sa sayong bahin sa dekada sa 1930, kini wala na gamita sa mga Saksi ni Jehova.