• NATAWO 1961

  • NABAWTISMOHAN 1988

  • MUBONG IMPORMASYON Regular payunir sa Pendembu, Eastern Province, Sierra Leone, dihang miulbo ang gubat sa 1991.

USA ka hapon, misulod ang mga rebelde sa among lungsod ug mga duha ka oras silang nagpasalba. Ang pipila mga tin-edyer pa nga nagkalisod pagdala sa ilang armas. Sila nagkabulingit, kalkag ug buhok, ug morag nagdroga.

Pagkaugma, ang pagpamatay misugod. May mga gipamungkolan o gipamatay. Gipanglugos ang mga babaye. Gubot kaayo niadto. Si Brader Amara Babawo, iyang pamilya, ug upat ka interesado midangop sa among balay. Nahadlok mi.

Wala madugay, usa ka komander sa mga rebelde miabot ug gimandoan mi nga moreport pagkabuntag aron bansayon pagkasundalo. Determinado ming magpabiling neyutral, bisan pag ang pagdumili nagkahulogan sa kamatayon. Halos tibuok gabii ming nag-ampo. Nagmata mig sayo, naghisgot sa inadlawng teksto ug nagpaabot sa mga rebelde. Wala sila moabot.

“Nagbasa mo sa inadlawng teksto. Saksi ni Jehova gyod mo”

Sa ulahi, ang among balay giokupar sa usa ka opisyal sa  mga rebelde ug upat niya ka tawo. Sila miingon nga makapabilin ra mi, busa regular ming nagtigom ug naghisgot sa inadlawng teksto. Matod sa pipila ka sundalo: “Nagbasa mo sa inadlawng teksto. Saksi ni Jehova gyod mo.” Sila walay interes sa Bibliya, apan sila nagtahod namo.

Usa ka adlaw, may senyor komander nga miabot aron inspeksiyonon ang mga rebelde nga nag-okupar sa balay. Siya misaludo ug milamano kang Brader Babawo. Ang komander mibanghag sa mga rebelde: “Ako ning boss ug inyoha pod. Kon may usa ka lugas nga buhok nga matagak sa iyang ulo ug sa iyang mga kauban, bantay lang mo. Nakasabot?” “Yes, sir!” sila mitubag. Unya ang komander mihatag kanamog sulat nga nagmando sa Revolutionary United Front nga dili kami hilabtan kay kami makigdaitong lungsoranon.

Pipila ka bulan sa ulahi, misugod sa paggubatay ang lainlaing grupo sa rebelde, busa namakwet mi sa sikbit nga Liberia. Gihulga na sab mi didto sa laing rebeldeng grupo. “Mga Saksi ni Jehova mi,” miingon mi. “Unya unsay giingon sa Juan 3:16?” usa ka rebelde nangutana. Dihang nasulti namo ang unod sa teksto, gipalakaw mi nila.

Sa ulahi, nakahibalag mig laing komander nga nagmando namo ni Brader Babawo sa pagkuyog kaniya. Abi namog mangamatay na mi. Himanhiman pa, ang rebelde miingon nga Bible study siya kaniadto sa mga Saksi sa wala pay giyera. Gihatagan mi niyag kuwarta ug gidala ang among sulat para sa mga igsoon sa duol nga kongregasyon. Human niadto, duha ka brader miabot nga nagdalag hinabang ug gidala mi sa luwas nga dapit.