Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SIERRA LEONE UG GUINEA

1991-2001 “Hudno sa Kasakitan”—Isa. 48:10. (Bahin 2)

1991-2001 “Hudno sa Kasakitan”—Isa. 48:10. (Bahin 2)

Giatake ang Bethel!

Sa Pebrero 1998, ang kasundalohan sa gobyerno ug sa Economic Community of West African States Monitoring Group (ECOMOG) misugod pag-atake aron abogon ang mga rebelde sa Freetown. Ikasubo, namatay ang usa ka brader kay naigo sa pinisik sa bomba panahon sa engkuwentro.

Mga 150 ka magmamantala ang midangop sa mga puy-anan sa misyonaryo sa Kissy ug Cockerill. Si Laddie Sandy, usa sa duha ka guwardiya sa Bethel niadtong gabhiona, miingon: “Gabii nang dako niadto, samtang kami ni Philip Turay nagbantay, duha ka rebeldeng RUF mibutho sa Bethel ug gipabuksan nila ang pultahan sa lobby. Samtang midali mig tago, girakrakan ang kandado. Katingad-anan nga kadto wa maabli, ug wa sila kahunahunag tiro sa bildo nga pultahan. Kay napalaw, sila mibiya.

“Duha ka gabii sa ulahi, ang mga rebelde namalik nga may mga 20 ka armadong kauban nga porsigidong mopatay. Giabisohan dayon namo ang pamilyang Bethel ug nanagan mi ngadto sa giandam nang tagoanan sa silong sa bilding. Kaming pito mitago luyo sa duha ka baril, nga nangurog sa kahadlok. Aron makasulod, girakrakan sa mga rebelde ang kandado sa pultahan busa natunaw kini. ‘Pangitaa ang mga Saksi ni Jehova, ug putlig liog,’ singgit sa usa ka rebelde. Hilom ming nanghupo samtang nanglungkab silag pito ka oras. Dihang natagbaw na pagpanglungkab, sila namiya.

“Namutos mi ug nanagan ngadto sa puy-anan sa misyonaryo sa Cockerill—ang daang Bethel—unahan ra sa kalye  namo. Sa dalan, gitulis mi sa laing grupo sa mga rebelde. Nakaabot mi didto nga nangurog sa kalisang apan mapasalamaton kay buhi mi. Human makapahulayg pipila ka adlaw, kami namalik sa Bethel aron manglimpiyo.”

Duha ka bulan sa ulahi, dihang ang siyudad kontrolado na sa kasundalohan sa ECOMOG, namalik ang mga misyonaryo gikan sa Guinea. Pero, wala silay kalibotan nga dili diay sila magdugay didto.

Operesyon Puo

Walo ka bulan sa ulahi, sa Disyembre 1998, ginatos ka delegado sa National Stadium sa Freetown ang nagtambong sa “Ang Dalan sa Diyos sa Kinabuhi” Distritong Kombensiyon. Kalit silang nakadungog ug butobuto, ug may aso nga miutbo sa kabungtoran. Namalik ang mga rebelde!

Sa misunod nga mga adlaw, migrabe ang kahimtang sa Freetown. Ang Branch Committee miabang ug gamayng ayroplano ug gibakwet sa Conakry ang 12 ka misyonaryo, 8 ka langyawng Bethelite, ug 5 ka boluntaryo sa konstruksiyon. Tulo ka adlaw sa ulahi, sa Enero 6, 1999, gisugdan sa mga rebelde ang Operesyon Puo. Sila nanglungkab sa Freetown, ug gimasaker ang mga 6,000 ka sibilyan. Giputlan nilag mga batiis ug bukton kadtong ilang makursonadahan, gidagit ang gatosan ka bata, ug gipangguba ang linibong bilding.

Usa ka minahal nga igsoon, si Edward Toby, gipatay. Kapig 200 ka na-trauma nga magmamantala gipapuyo sa Bethel o sa puy-anan sa misyonaryo sa Cockerill. Ang uban nanago sa ilang balay. Ang mga Saksi nga midangop sa puy-anan sa misyonaryo sa Kissy, sa kinatumyan sa sidlakan sa lungsod, nagkinahanglag tambal. Apan peligroso kaayo ang paglatas sa siyudad. Kinsay mangarisgar?  Miboluntaryo dayon si Laddie Sandy ug Philip Turay, maisogong panggabii nga mga guwardiya sa Bethel.

“Gubot ang siyudad,” si Philip nahinumdom. “Ang mga rebelde nagbutang ug daghang tsekpoint, ug nanghasi sa mga tawo. Gipatuman ang kurpiyo sugod sa palis hangtod sa mga alas 10:00 sa buntag, busa lisod ang pagbiyahe. Human sa duha ka adlaw nga biyahe, kami nakaabot sa puy-anan sa misyonaryo sa Kissy, apan kini giransak na ug gisunog.

“Pagsusi sa palibot, among nakit-an si Brader Andrew Caulker nga grabeg mga samad sa ulo. Siya gigapos ug kadaghan nga gihapak ug atsa. Katingad-an nga siya nabuhi ug nakaeskapo. Amo dayon siyang gidala sa ospital ug didto inanay siyang naulian. Sa ulahi, siya nagregular payunir.”

(Wala Patuo) Laddie Sandy, Andrew Caulker, ug Philip Turay

 Ang ubang Saksi nakalingkawas sa kamatayon o pagdagmal tungod sa ilang pagkaneyutral sa politika. Usa ka igsoon miingon: “Ang mga rebelde mimando nga magbandana mig puti ug mosayaw sa dalan ingong pagsuportar sa ilang kalihokan. ‘Kon modumili ka, putlan kag bukton o batiis o patyon,’ sila mibahad. Kay nalisang, kami sa akong asawa mipadaplin, ug miampo sa hilom nga tabangan ni Jehova. Dihang nakita sa batan-ong silingan nga kunsabo sa mga rebelde nga kami nameligro, siya miingon sa ilang komander: ‘Ato ning “brader.” Siya dili moapil sa politika, busa kami na lay mosayaw puli niya.’ Kay ang komander miuyon ug mibiya, kami miuli dayon sa balay.”

Dihang milinawlinaw na ang siyudad, ang mga igsoon maampingong nagpadayon sa pagtigom ug pagsangyaw. Ang nanangyaw nagtaod ug badge card sa kombensiyon isip ilhanan diha sa mga tsekpoint. Ang mga igsoong naghulat sa tag-as nga linya sa mga tsekpoint nahanas sa pagsugod ug panaghisgot sa Bibliya.

Kay nihit ang suplay sa siyudad, ang sangang buhatan sa Britain nagpadalag 200 ka karton nga hinabang. Si Billie Cowan ug Alan Jones nag-ayroplano gikan sa Conakry ngadto sa Freetown aron maseguro nga ang kargamento makalusot sa mga tsekpoint. Kana nakaabot sa Bethel sa hapit na ang kurpiyo. Si James Koroma maoy tighatod ug mga sulat sa Conakry, ug sa iyang pagbalik, siya nagdalag literatura ug ubang kinahanglanong suplay. Ang pipila niini nga literatura gipadala ngadto sa nahilit nga mga magmamantala sa Bo ug Kenema.

Hinabang nangabot sa Freetown

Sa Agosto 9, 1999, ang mga misyonaryo nga didto sa Conakry misugod pagpamalik sa Freetown. Pagkasunod tuig, ang armadong puwersa gikan sa Britain miabog sa mga rebelde sa Freetown. Human niadto, nahitabo ang  panagsang engkuwentro pero pagka-Enero 2002, gideklarar nga tapos na ang gubat. Ang resulta sa 11 ka tuig nga gubat maoy 50,000 nga patay, 20,000 nga nabaldado, 300,000 nga nagubang balay, ug 1.2 milyon nga napugos pagpahawa sa ilang lugar.

Komosta ang organisasyon ni Jehova? Si Jehova nanalipod ug nanalangin niini. Panahon sa gubat, mga 700 ang nabawtismohan. Gatosan ka Saksi ang namiya sa lugar diin may gubat, apan ang mga magmamantala sa Sierra Leone miuswag ug 50 porsiyento. Ang mga magmamantala sa Guinea miuswag ug kapig 300 porsiyento! Mas importante, ang katawhan sa Diyos nagmatinumanon. Sa “hudno sa kasakitan” sila nagpasundayag ug di-mabugto nga Kristohanong panaghiusa ug gugma ug sila “wala mohunong sa pagpanudlo ug sa pagpahayag sa maayong balita.”Isa. 48:10; Buh. 5:42.