Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

 SIERRA LEONE UG GUINEA

1991-2001 “Hudno sa Kasakitan”—Isa. 48:10. (Bahin 1)

1991-2001 “Hudno sa Kasakitan”—Isa. 48:10. (Bahin 1)

 Giyera Sibil

Sa katuigang 1980, nagubot ang tibuok West Africa tungod sa mga problema sa katilingban, politika, ug ekonomiya. Daghan ang namakwet sa Sierra Leone pag-ulbo sa gubat sa silingang Liberia. Ang sangang buhatan nangitag mga balay ug Kingdom Hall nga kapuy-an sa namakwet nga mga Saksi, ug sila giatiman sa mga igsoon.

Bisag lisod ang kahimtang sa namakwet, may kataw-anang mga estorya. Si Isolde Lorenz, dugay nang misyonaryo, miingon: “Usa ka bata gisugo sa iyang amahan sa pag-init ug pagkaon sa abohan sa hardin luyo sa Kingdom Hall diha sa compound sa sangang buhatan. Pagbalik niya, siya miingon sa iyang amahan nga wala na silay pagkaon. Nangutana ang amahan kon ngano. Siya miingon, ‘Kay giluwas ko ni Jehova karong adlawa gikan sa baba sa leyon!’ Unsay nahitabo? Pagbalik niya nga nagdala sa pagkaon, gisugat siya sa dako, apan buotan nga irong German shepherd nga ginganlag Lobo nga iya sa sangang buhatan. Kay nalisang, gituy-od niya ang iyang mga kamot nga nagkupot sa plato aron abogon kini. Abi sa iro nga kadto ipakaon niya. Ug gikaon kadto ni Lobo!”

Sa Marso 23, 1991, ang gubat sa Liberia mitabok sa utlanan sa Sierra Leone, nga nakahaling ug giyera sibil nga gidangtag 11 ka tuig. Kusog miabante ang rebeldeng grupo nga Revolutionary United Front (RUF) hangtod sa Kailahun ug Koindu, busa ang kadaghanang molupyo namakwet sa Guinea. Mga 120 ka Saksi ang apil sa  namakwet. Ang ubang namakwet nga Saksi gikan sa Liberia nakaabot sa Sierra Leone nga una pa kay sa mga rebelde.

“Sa daghang bulan, ginurupo sa luya, niwang, ug gigutom nga mga igsoon nangabot sa Freetown Bethel,” matod ni Billie Cowan, ang koordinetor niadto sa Branch Committee. “Daghan kanila nakasaksig kapintasan ug nangaon na lag yerba nga mga dahon aron dili magutman. Amo dayon silang gihatagag pagkaon ug besti ug giatiman pod ang mikuyog nilang mga paryente ug interesado. Ang mga igsoon naluoy ug gipasaka sila sa ilang balay. Ang mga Saksi nga namakwet miuban dayon sa pagsangyaw ug nakatabang sa mga kongregasyon didto. Ang kadaghanan kanila namahawa ra pod, apan sa dinhi pa sila, ila kaming gipalig-on!”

Onse anyos nga nag-antos ang Sierra Leone ug giyera sibil

Paghupay ug Paghatag ug Paglaom

Ang sangang buhatan nagpadalag pagkaon, tambal, materyales ug mga himan sa pagtukod, ug uban pang gamit sa mga Saksi sa mga kampo sa bakwet sa habagatang Guinea. Lakip sab niini ang daghang sinina nga gidonar sa France. “Ang akong mga anak nanayaw, nanganta, ug nagpasalamat kang Jehova,” misulat ang usa ka amahan. “May bag-o na silang mga sinina para sa tigom!” Ang pipila ka igsoon miingon nga niadto pa sila makasul-ob sukad ug nindot nga sinina!

Apan dili lang materyal ang gikinahanglan sa mga namakwet. Si Jesus miingon: “Ang tawo mabuhi, dili sa tinapay lamang, kondili sa matag pulong nga magagula sa baba ni Jehova.” (Mat. 4:4) Busa, ang sangang buhatan  nagpadala didtog literatura sa Bibliya ug nag-organisar ug mga asembliya ug kombensiyon. Gipadalhan usab silag mga payunir ug nagapanawng magtatan-aw.

Pagduaw ni André Baart, magtatan-aw sa sirkito, sa Koundou, Guinea, nahimamat niya ang usa ka opisyal sa kampo ug gipahatag siyag pakigpulong sa Bibliya ngadto sa namakwet. Mga 50 ang namati sa pakigpulong nga “Dangop Kang Jehova,” nga gibase sa Salmo 18. Pagkahuman niana, usa ka tigulang nga babaye mitindog ug miingon: “Nalipay mi kaayo. Ang bugas dili makasulbad sa among mga problema, pero ang Bibliya nagtudlo namo nga molaom sa Diyos. Daghan kaayong salamat sa paghupay ug paghatag namog paglaom.”

Pagkaasayn sa misyonaryong si William ug Claudia Slaughter sa Guékédou, Guinea, ang kongregasyon sa kapig 100 ka bakwet nagmainiton sa espiritu. (Roma 12:11) “Daghang batan-ong brader nangagpas ug espirituwal nga mga tumong,” matod ni William. “Kon dunay dili makahatag sa iyang bahin sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo, 10 ngadto 15 kanila ang moboluntaryo sa paghatag niana. Daghan ang manangyaw. Sa ulahi, ang pipila kanila nahimong espesyal payunir ug nagapanawng magtatan-aw.”

Nagtukod Bisan Pag May Gubat

Bag-o pang nagsugod ang giyera sibil dihang ang mga brader sa Freetown nakapalit ug kapig tunga sa ektaryang lote sa 133 Wilkinson Road, pipila ka gatos ka metro gikan sa sangang buhatan. “Buot namong magtukod ug bag-ong puy-anang Bethel sa maong lote pero nabalaka mi tungod sa gubat,” matod ni Alfred Gunn. “Kay duaw  man niadto ni Lloyd Barry, membro sa Nagamandong Lawas, gisulti namo niya ang among gikabalak-an. Siya mitubag: ‘Kon magpapugong kita sa gubat, di gyod ta makatukod!’ Ang positibo niyang tubag nakahatag kanamog kaisog nga magpadayon.”

Gatosan ka igsoon ang miboluntaryo, kapig 50 gikan sa 12 ka nasod ug daghan gikan sa lokal nga mga kongregasyon. Ang trabaho nagsugod sa Mayo 1991. “Nakadayeg ang nanan-aw sa lig-ong mga haloblak nga gigama diha ra mismo sa loteng gitukoran. Ang aserong estruktura lahi kaayo sa lokal nga mga bilding,” matod ni Tom Ball, ang magtatan-aw sa konstruksiyon. “Apan ang mga tawo mas nahingangha nga malipayong nag-uban pagtrabaho ang puti nga mga langyaw ug ang mga itom.”

Sa Abril 19, 1997, ang mga tawong gikan sa lainlaing nasod malipayong nagtigom para sa dedikasyon sa bag-ong mga pasilidad sa Bethel. Usa ka bulan sa ulahi, human sa lima ka tuig nga grabeng away sa kabalangayan, ang RUF misulong sa Freetown.

Pagtukod sa sangang buhatan sa Freetown; sangang buhatan karon

Pag-atake sa Freetown

Dihang ang libolibong rebelde nga RUF nga kalkag ug buhok ug nagpurong ug pulang bandana misulong sa siyudad, sila nangawat, nanglugos, ug mipatayg mga tawo. “Kuyaw gyod ang kahimtang,” hinumdom ni Alfred Gunn. “Gibakwet dayon ang kadaghanan nga langyawng misyonaryo. Kataposang mibiya mao si Billie ug Sandra Cowan, Jimmie ug Joyce Holland, ug Catherine ug ako.

“Human makaampo uban sa mga Bethelite nga miboluntaryo sa pagpabilin, midali mig adto sa tagboanan sa mga mobakwet. Paingon didto, kami gipahunong sa mga 20 ka rebelde nga hubog ug bagis ug hitsura. Ila ming  gipaagi dihang gihatagan namo silag kuwarta ug mga magasin. Kami nagtigom, uban sa kapig 1,000 ka namakwet, sa usa ka tsekpoint nga guwardiyadog Amerikanong mga sundalo. Didto, gihakot mig helikopter sa militar paingon sa usa ka barko sa U.S. Navy. Usa ka opisyal sa barko miingon nga kadto ang kinadaghanang sibilyan nga gibakwet sa U.S. Navy sukad sa Gubat sa Vietnam. Pagkaugma, gidala mi sa Conakry, Guinea sakay sa helikopter. Didto, nag-organisar mig temporaryong sangang buhatan.”

Si Alfred ug Catherine Gunn apil sa namakwet

Ang mga misyonaryo mabalak-ong nagpaabot ug balita gikan sa Freetown. Sa kataposan, usa ka sulat miabot nga nag-ingon: “Bisag nagkagubot, nanagtag mig Kingdom News Num. 35, ‘Maghigugmaay Pa Kaha ang Tanang Tawo sa Usag Usa?’ Madinawaton kaayo ang mga tawo, ug may mga rebelde pang nagpa-study namo. Busa determinado ming magkugi pa sa pagsangyaw.”

Si Jonathan Mbomah nga nag-alagad ingong magtatan-aw sa sirkito nahinumdom: “Nagpahigayon pa gani mig espesyal nga asembliya sa Freetown. Makapadasig kaayo ang programa nga miadto ko sa Bo ug Kenema aron ipahigayon sab ang programa didto. Ang mga igsoon sa mga lungsod nga nadaot sa gubat nagpasalamat kang Jehova sa makapatagbawng espirituwal nga pagkaon.

“Sa ulahing bahin sa 1997, nagpahigayon mig distritong kombensiyon sa National Stadium sa Freetown. Sa kataposang adlaw niana, misulod ang mga rebelde sa estadyum ug gimandoan mi sa pagbiya. Mihangyo mi nga tiwason ang programa. Human sa taas nga estoryahay, sila misugot ug namiya. Kapig 1,000 ang nanambong ug 27 ang nabawtismohan. Bisag peligroso, daghang igsoon ang mibiyahe ngadto sa Bo ug nakatambong pag-usab didto. Makapalipay ug makapatagbaw kaayo kadto nga kombensiyon!”