SA 1956, gipasalida sa mga igsoon sa Freetown ang pelikulang The New World Society in Action. Sila mitaho:

“Among giabangan ang kinadak-ang tigomanan sa Freetown ug nanagtag mig 1,000 ka imbitasyon. Nabalaka mi kon daghan ba ang motan-aw. Tunga sa oras una magsugod ang salida, 25 lang ang nangabot. Paglabayg 15 minutos, 100 ang dugang miabot. Wala madugay, napuno ang 500 ka lingkoranan ug 100 pa ang nanindog. May 500 pa sa gawas kay dili na makasulod. Mohulat ba sila sa ikaduhang pagpasalida? ‘Oo,’ sila mitubag. Ug naghulat gayod sila bisan pag nag-ulan!”

Latas sa katuigan, kapig 80,000 ka taga-Sierra Leone ang nakatan-aw niini ug sa ubang nindot nga pelikula.