• NATAWO 1966

  • NABAWTISMOHAN 1997

  • MUBONG IMPORMASYONu Usa ka bakwet nga mitabang pagtukod ug lima ka Kingdom Hall.

SA 1991, ako ug ang akong asawang si Satta namahawa sa among lungsod sa Koindu, Sierra Leone sa pagsulong sa mga rebelde. Sa misunod nga walo ka tuig, namuyo mi sa lainlaing kampo sa mga bakwet. Didto, nag-antos mi sa kanihit sa pagkaon ug mga sakit ug gilibotan sa imoral nga mga silingan.

Matag kampo, mihangyo mi sa awtoridad ug lote nga katukorag Kingdom Hall. Usahay tugotan mi, usahay pod dili. Bisan pa niana, pirme ming makakitag dapit nga katigoman. Determinado ming moalagad kang Jehova. Sa ulahi, upat ka Kingdom Hall ang among natukod sa mga kampo.

Pagkatapos sa gubat, dili mi makauli sa Koindu kay kini gidaot sa gubat nga gidangtag mga katuigan. Busa gibalhin na usab mi sa laing kampo duol sa Bo. Sa tabang sa donasyon gikan sa sangang buhatan, natukod namo didto ang ikalimang Kingdom Hall.