• NATAWO 1879

  • NABAWTISMOHAN 1908

  • MUBONG IMPORMASYON Nanguna sa buluhatong pagsangyaw sa West Africa dihang nagsugod pa kini.

SA NANARBAHO pa si William sa Panama Canal sa 1907, siya nakaagi sa usa ka eskina diin nagdiskurso si Isaiah Richards, usa ka Estudyante sa Bibliya, nga maoy pagtawag niadto sa mga Saksi ni Jehova. Ang iyang diskurso gibase sa “Chart of the Ages,” usa ka dayagram nga nagpatin-aw sa mga katuyoan sa Diyos. Si William midawat dayon sa kamatuoran ug miuli sa Jamaica aron ipaambit kana sa iyang inahan ug manghod nga babaye. Sila usab nahimong Estudyante sa Bibliya.

Taudtaod nga nag-alagad si Brader Brown sa Panama City, Panama. Iyang nahibalag didto si Evander J. Coward, usa ka nagapanawng hawas sa mga Estudyante sa Bibliya nga nagdiskurso sa lainlaing lugar. Puwersado ug maayong mamumulong si Coward, busa gihugopan siya sa mga tawo. Dihang nakita niya nga si William masiboton sa kamatuoran, iyang gipakuyog siya sa pagsangyaw sa lainlaing lugar sa Trinidad.

 Sulod sa mga napulo ka tuig, nalibot ni William ang tibuok West Indies, nga nagpayunir ug nagpalig-on sa gagmayng grupo. Sa 1920, siya naminyo kang Antonia, usa ka matinumanong sister. Duha ka adlaw human sa kasal, si William ug Antonia milawig sa gamayng isla sa Montserrat sa Leeward Islands, nga nagdalag “Photo-Drama of Creation”—upat ka bahin nga salida ug slide nga presentasyon nga gibase sa Bibliya. Gisangyawan sab nila ang mga isla sa Barbados, Dominica, ug Grenada. Ug kadto nagsilbi nilang malipayong hanimon.

Duha ka tuig sa ulahi, si William misulat kang Joseph F. Rutherford, kinsa nagdumala niadto sa buluhaton sa katawhan ni Jehova, nga miingon: “Sa tabang ni Jehova nasangyawan nako ang halos tibuok Caribbean Islands ug daghan ang nahimong tinun-an. Duawon ba nako sila pag-usab?” Pipila ra ka adlaw, si Brader Rutherford mitubag: “Adto sa Sierra Leone, West Africa, uban sa imong asawa ug anak.”

Sulod sa 27 ka tuig nga pag-alagad ni Brader Brown sa West Africa uban sa iyang pamilya, mas gusto niyang mosangyaw imbes magtrabaho sa opisina. Kay gipasibantog niya ang Bibliya, ang mga tawo nagtawag kaniyang “Bible” Brown.

Sa 1950, dihang 71 anyos na, si William Brown ug iyang asawa nanguli sa Jamaica aron didto magpayunir. Si William nagpayunir hangtod natapos ang iyang yutan-ong kinabuhi niadtong 1967. Gimahal gayod niya ang pagpayunir! Para niya, kini usa sa dagkong pribilehiyo nga makab-ot sa tawo.