• KAYUTAAN 57

  • POPULASYON 970,234,987

  • MAGMAMANTALA 3,943,337

  • PAGTUON SA BIBLIYA 4,341,698

Gipaestar Nila ang Magtiayon sa Ilang Balay

Sa Las Vegas, Nevada, usa ka dili Saksi nga magtiayon buot mopuyog malinawong lugar, busa gibaligya nila ang ilang balay aron mobalhin sa Dominican Republic. Pero kinahanglang mohawa na sila sa balay napulo ka adlaw una pa sa eskedyul sa ilang biyahe sa ayroplano. Aron makatabang, ang ilang silingan nga mga Saksi ni Jehova nangimbitar sa magtiayon sa pag-estar sa ilang balay.  Panahon sa ilang pag-estar, ang magtiayon mitambong sa Kingdom Hall. Sila natingala nga gihisgotan ang petsang 1914 kay nahibalo nga kini maoy hinungdanong petsa sa kasaysayan sa kalibotan. Pag-abot nila sa Dominican Republic, nagpa-Bible study sila sa unang mga Saksi nga miduaw nila. Paglabay sa usa ka tuig ug duha ka bulan, sila dedikado ug bawtismado na.

Mao Gyoy Iyang Gikinahanglan

Ang mga igsoon nagdispley ug literatura sa 2012 International Book Fair sa Panama City, Panama. Duha ka estudyanteng babaye ang miduol sa displeyhanan. Ang usa kanila misulti sa nagbantay nga sister nga siya may problema. Siya miingon nga ang iyang amahan adik sa droga ug namroblema kon unsay angay niyang buhaton. Gipakli sa sister ang kapitulo 23 sa librong Mga Pangutanang Gisukna sa mga Batan-on—Mga Tubag nga Mosaler, Tomo 2, nga nag-ulohang “Unsay Akong Himoon Kon Adik o Palainom ang Usa sa Akong Ginikanan?” Mipatugbaw ang dalaga: “Mao gyod ni ang akong gikinahanglan!” Gigakos sa mga dalaga ang sister ug mibalik paglabayg usa ka oras aron magpasalamat na sab kaniya. Sa entero lima ka adlaw, ang mga igsoon nakapahimutang ug 1,046 ka libro, 1,116 ka magasin, ug 449 ka brosyur. Dihay 56 ka tawo nga nagbilin ug adres aron maduaw sa mga Saksi.

Upat ka Tuig nga Nag-inusara Pagsangyaw

Si Fredy, nga Cabecar ug pinulongan, nagpuyo sa hilit nga bukid sa Costa Rica. Upat ka tuig kanhi, samtang nagtrabaho sa kaulohan, sa San José, si Fredy nakadawat sa librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? ug sa  brosyur nga Unsay Gikinahanglan sa Diyos Kanato? Ang magmamantala nga nakapahimutang niya sa literatura miawhag kaniya sa pagpauli aron sangyawan ang iyang mga paisano. Busa siya miuli sa ila, nagtuon sa librong Gitudlo sa Bibliya, ug naghimog kausaban sa iyang kinabuhi, sama sa pagpalegal sa iyang kaminyoon. Unya naningkamot siya sa pagtudlo sa katawhang Cabecar sa kamatuoran.

Si Fredy naghimog mga klase para sa iyang mga estudyante sa Bibliya. Siya nagpormag unom ka klase, ug giasayn niya sila sumala sa ilang nakuhang grado sa eksam bahin sa Bibliya nga iyang gihatag kanila. Nag-organisar siyag mga tigom ug nagsaulog pa ganig Memoryal. Siya nagsulat ug kaugalingong imbitasyon nga nag-ingon: “Ang mga Saksi ni Jehova nagdapit kanimo sa pagtambong sa Memoryal sa kamatayon ni Kristo.” Gihimo niya kini sa upat ka tuig nga walay kontak sa mga Saksi! Apan padayon siyang nag-ampo kang Jehova nga magpadalag mga Saksi sa pagtabang kaniya.

Di pa dugay, gitubag ang pag-ampo ni Fredy. Bisag lisod ang biyahe, ang pipila ka Saksi nangadto sa ilang dapit ug sila nahingangha sa tanan niyang nahimo. Sila mitaho, “Bisag si Fredy di pa bawtismado, mora na siyag Saksi!” Sa tulo lang ka bulan, siya naaprobahan ingong di-bawtismadong magmamantala. Aron mabawtismohan, si Fredy milugsong aron motambong sa iyang unang kombensiyon uban sa iyang 19 ka Bible study. Karon, siya nakapormag tulo pa ka grupo sa mga tawong Cabecar sa mas hilit pang mga dapit.

Costa Rica: Si Fredy, regular payunir na karon, mobiyaheg lagyong dapit sa pagdumalag mga Bible study

Gidepensahan Niya ang Iyang Pagtuo sa Eskuylahan

Si Anna usa ka estudyante sa hayskul sa United States. Usa ka adlaw, kinahanglan niyang depensahan ang iyang pagtuo sa mga estudyante nga nasuko pag-ayo kay dili  siya motuog Trinidad. “Gitabangan ko nilag supaksupak,” pero nagpabilin kong kalmado kay di ko gustong makadaot sa dungog sa mga Saksi ni Jehova. Pagkagabii miampo siya kang Jehova nga makabatog kaisog ug nanukiduki bahin sa Trinidad. Pagkaugma, si Anna nagdalag Bibliya sa eskuylahan. Gialirongan siya sa iyang mga klasmet, ug daghan kanila ang nangyam-id. Bisan pa niana, way kahadlok nga iyang gibasa ang daghang teksto ug nangatarongan base niana. Ngadtongadto, ang mga nakig-ergo kaniya wala nay ikasulti. Ang pangunang supakera, nga presidente sab sa klase, nakaamgo ug miingon nga may pagtahod na siya karon sa mga Saksi ni Jehova. Nianang tibuok nga tuig, daghan siyag gipangutana bahin sa pagtuo ni Anna.

Tayming nga Nabitas ang Sapatos

Usa ka buntag sa Dominggo sa Barbados, samtang naglakaw paingon sa simbahan, nabitas ang estrap sa sapatos sa usa ka batan-ong babaye. Siya nanghangyog alpiler sa  duol nga balay para sa iyang sapatos. Balay diay kadto sa usa ka sister nga may anak nga babaye. Samtang girepir sa anak ang iyang sapatos, gipatin-aw sa sister ang katumanan karon sa mga tagna sa Bibliya. Unya giimbitar sa anak ang batan-on sa pag-uban kanila sa tigom sa Kingdom Hall. Kay maulahi na sa serbisyo sa ilang simbahan, misugot ang batan-on. Panahon sa tigom, gisundan niya ang tanang gisitar nga teksto sa iyang Bibliya nga King James. Nakadayeg kaayo siya sa tigom. Gipul-an na kuno siya sa kabanha sa mga tambol ug singgit-singgit sa ilang simbahan ug dugay na niyang gustong magtuon sa Bibliya sa hilom nga palibot. Midawat siya sa librong Gitudlo sa Bibliya ug nagpa-Bible study. Tigtambongan na siya sa tanang tigom ug nakigbahin niini.

Usa Lang ang Makapahunong Niya sa Pagsangyaw

Usa ka batan-ong brader sa Guyana miasoy: “Ganahan kong mosangyaw sa mga klasmet nako sa eskuylahan, apan may batan-ong lalaki nga maglagot dihang ako magsangyaw. Usa ka adlaw niana, gipaod ko niya sa paril ug giingnan: ‘Ihunong nang imong sangyaw-sangyaw!’ Mitubag ko nga si Jehova ray makapahunong nako. Sa nagpadayon kog sangyaw, gilaslas niya ang akong backpack. Dayon gisuntok ko niya sa nawong maong natuto ang akong ngabil. Kaming duha gipatawag sa opisina sa prinsipal, kinsa nangutana kon nganong ako gisuntok niya. Ako mitubag nga nagsangyaw ko sa maayong balita, ug tungod niana iya kong giaway. Nangutana ang prinsipal kon nganong wala ko mosukol, ug miingon pa nga angay unta kong mobalos. Mitubag ko nga nakat-onan nako sa Bibliya sa Roma 12:17 nga ang mga Kristohanon ‘dili angayng mobalos ug daotan sa daotan.’ Pagkadungog niana, gipagawas ko sa prinsipal ug miingon nga siya ray bahala sa nanuntok nako.”

Catamarca, Argentina