Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

2014 Tinuig nga Basahon sa Mga Saksi ni Jehova

 PAGSANGYAW UG PAGPANUDLO SA TIBUOK YUTA

Asia ug Middle East

Asia ug Middle East
  • KAYUTAAN 47

  • POPULASYON 4,282,178,221

  • MAGMAMANTALA 674,011

  • PAGTUON SA BIBLIYA 672,318

Pagtabang sa Usa ka Lalaki nga Buta ug Amang

Sa 1999, nasayran sa kongregasyon sa sign-language sa Kobe, Japan, nga may amang nga ginganlag Hirofumi. Dihang gisulayan pagduaw sa usa ka brader si Hirofumi, wala mosugot ang iyang inahan nga makita siya sa brader. Ang brader mibalikbalik pagduaw ug mipakiluoy sa inahan, busa sa kadugayan giagak  niya si Hirofumi ngadto sa pultahan. Taas ug kalkag ang iyang buhok ug bungot. Mora siyag gidagsa sa awaaw nga isla ug natanggong didto sa daghang katuigan. Blangko ang iyang panagway. Nakurat ang brader kay si Hirofumi gawas nga amang buta pa gyod. Pero iyang gikuptan ang mga kamot ni Hirofumi ug gipakapkap ang iyang mga senyas (tactile sign). Walay reaksiyon si Hirofumi. Siya nabuta napulo ka tuig kanhi sa edad 31, ug sukad niadto gipalain niya ang kaugalingon ug walay komunikasyon kang bisan kinsa.

Duha ka adlaw sa ulahi, ang brader mibalik. Natingala ang Mama ni Hirofumi kay nagtuo siya nga dili na mobalik ang brader human makita ang kahimtang sa iyang anak. Ang brader mipakiluoy na sab nga tugtan siyang makita si Hirofumi, busa giagak siya sa iyang Mama ngadto sa pultahan. Human sa usa ka bulan nga mga pagduaw, si Hirofumi wala gihapoy reaksiyon. Busa, ang brader giingnan sa inahan nga dili na mobalik. Pero, wa mosurender ang brader. Iyang gidalhan silag mga keyk ug gihimo ang tanan aron ipakita nga gusto niyang motabang. Paglabayg duha ka bulan nga wala gihapoy reaksiyon si Hirofumi, gibati sa brader nga kawang ang tanan niyang paningkamot.

Midesisyon ang brader nga moduaw sa kataposang higayon. Una mogikan, siya miampo kang Jehova nga tabangan siya sa pagtino kon angay pa ba siyang moduaw kang Hirofumi. Pag-abot niya sa balay, gikuptan niya ang mga kamot ni Hirofumi ug misenyas nga  adunay Diyos sa langit nga ginganlag Jehova nga nagbantay kaniya ug nakasabot gayod sa iyang pag-antos. Gimahal siya ni Jehova ug gusto Niyang luwason siya gikan sa iyang kasakitan. Kanay hinungdan nga giduaw siya sa usa sa iyang mga Saksi. Sa primero, walay reaksiyon si Hirofumi; pero pagkataudtaod hugot niyang gilamano ang brader, ug may luha nga mitulo sa iyang aping. Kay natandog, nakahilak pod ang brader. Nasugdan ang pagtuon sa Bibliya.

Human sa 11 ka tuig nga pagtuon, si Hirofumi misugod pagtambong sa lokal nga kongregasyon imbes mobiyaheg layo sa sign language nga kongregasyon nga gitambongan niya kaniadto. Walay antigog senyas sa lokal nga kongregasyon, apan paglabayg 18 ka bulan,  22 ka igsoon ang nakakat-og sign language aron tabangan si Hirofumi. Sa Enero 2012, si Hirofumi mihatag sa iyang unang bahin sa Teokratikanhong Tunghaan sa Ministeryo, ug may nag-interpret niini. Pagka-Oktubre, siya nahimong di-bawtismadong magmamantala.

Mga Sekyu ang Iyang Bible Study

Si Floren, usa ka payunir sa Pilipinas, dunay 25 ka Bible study nga kadaghanan mga sekyu. Sagad panggabii ang ilang trabaho—ang uban magbuntag ug duty. Busa, si Floren kinahanglang magpailin-ilin. Moadto siya sa mga gitrabahoan sa sekyu ug mag-study kanila panahon sa break o sa ubang oras nga dili madisturbo ang ilang trabaho. Ang pipila niini gidumala niya tali sa alas siyete ug alas onse sa gabii, ang uban tali sa alas singko ug alas nuybe sa buntag. Paigoon niya usahay nga moabot siya sa hapit na ang oras sa pagrelibo. Niana, iyang ma-study ang karelibo ug dayon ang gipulihang sekyu. Matod ni Floren, “Malipayon ko kay daghan kog study. Karon pa ko sukad mobati ug ingon niini nga kalipay.” Ang pipila ka sekyu nagtambongan na karon ug mga tigom sa Kingdom Hall. Usa sa mga Bible study ni Floren nabawtismohan na ug regular payunir na karon.

Pilipinas: Si Floren nagdumalag Bible study sayo sa buntag

Namahala Sila

Usa ka adlaw, duha ka sister sa Armenia nagsangyaw bisag nag-ulan. Nakakita silag usa ka inahan ug anak nga dalaga sa kalye ug ilang gihatagan silag tract. Marusya ang ngalan sa inahan ug Yeva ang anak. Natingala ang mga sister kay si Marusya miingon nga duha ka oras na sila sa kalye nga nag-atang ug mga Saksi ni Jehova. Ngano? Samtang napriso, ang magulang nga lalaki  ni Marusya nasangyawan sa mga brader nga napriso sab tungod sa pagkaneyutral. Abi ni Marusya nga inigkagawas sa iyang magulang sa prisohan, siya mahimong bagis ug isog. Sa kasukwahi, kalmado ug masinabtanon siya. Sa padayong pagpakig-uban sa mga Saksi, ang magulang ni Marusya mas nabuotan pa. Kini nakapalibog kang Marusya ug sa iyang anak kay pirme silang makakitag mga poster sa siyudad ug mga propaganda sa TV nga nagdaot sa mga Saksi ni Jehova. Mao nga si Yeva nahibulong: ‘Buotang tawo si Tiyo. Pero nganong daghan mang pangdaot batok sa mga Saksi ni Jehova?’ Kay gustog katin-awan, giingnan niya ang iyang inahan: “Di nato masayran ang kamatuoran bahin ning mga tawhana gawas kon mamahala ta. Atong pangitaon ang mga Saksi aron matin-awan ta.” Ug kanay ilang gihimo sa adlaw nga sila nahibalag sa mga sister. Paglabayg duha ka adlaw, nasugdag study ang inahan ug anak. Mitambong sila sa mga tigom, miuswag, ug nahimong di-bawtismadong mga magmamantala.

Mga Bata ang Nagdala sa mga Magasin

Istanbul, Turkey: Usa ka brader nagsangyaw sa dalan gamit ang brosyur nga Maayong Balita

Sa Adana, Turkey, usa ka babayeng may bug-at nga problema sa kaugalingon ug sa pamilya nga nakahunahuna pa ganig hikog ang nakakitag duha ka magasin sa iyang pultahan. Lagmit, napunitan kini sa mga bata sa silingan ug nagbutang niini didto, kay nagtuo nga iya kini. Nakadayeg pag-ayo ang babaye sa mga sugilanon sa kinabuhi diha sa magasin, ug naghunahuna nga mabag-o usab unta ang iyang kinabuhi. Gidayal sa babaye ang numero sa telepono nga nasulat sa usa ka magasin ug naestorya ang usa ka payunir nga sister nga nagpuyo sa duol. Nasugdan ang pagtuon sa Bibliya. Nagustohan  sa babaye ang iyang nakat-onan ug miingon nga gusto niyang motambong sa mga tigom. Ang iyang apartment duol ra diay sa Kingdom Hall. Sukad niadto, tigtambongan na siya sa mga tigom.

Wala Mausab Bisag Giprisog Napulo ka Adlaw

Si Bam maoy hinimba nga polis sa Nepal. Samtang nag-duty, iyang nahibalag sa kalye ang magtiayong espesyal payunir. Siya nakadayeg kay natubag nila sa Bibliya ang tanan niyang pangutana. Midawat siyag Bible study, ug mitambong dayon ug mga tigom. Samtang nag-uswag ang iyang kahibalo, nakonsensiya siya sa iyang trabaho. Busa mihangyo siya sa iyang mga labaw nga mag-opisina na lang siya aron dili magdalag pusil. Misugot sila. Apan, human makatambong sa usa ka distritong kombensiyon, nahasol na sab ang iyang konsensiya mao nga mihukom siya nga moresayn na lang siya sa pagkapolis.

Ang iyang asawa wala malipay sa iyang desisyon tungod kay ang pagkapolis dungganon nga trabaho, dako sab ug suweldo, daghag benepisyo, ug dakog pensiyon. Aron kombinsihon siya nga dili moundang, ang asawa mipasalig, “Kon magpabilin kang polis, magpatuon na kog Bibliya sa mga Saksi.” Dihang wala kana mosaler, gikombinsir niya ang hepe sa kapolisan nga prisohon si Bam, sa paglaom nga mausab ang iyang hunahuna. Human maprisog napulo ka adlaw, si Bam gibuhian, apan determinado gihapon nga mangitag laing trabaho. Nagdrayb siyag traysikad, nga hago nga trabaho ug mabulad pa siya sa adlaw. Bisan pa sa mga kalisdanan, siya malipayon. Siya miuswag sa espirituwal ug nahimong magmamantala. Ug ang iyang asawa wa na kaayo  mosupak kaniya. Tungod kay ang iyang asawa gipakitaag kaayo sa mga igsoon sa kongregasyon, siya misugod pagtuon. Si Bam padayong nagsuportar sa iyang pamilya; gani mas dako pa siyag kita ingong drayber kay sa iyang pagkapolis. Nabawtismohan siya sa asembliya sa Pebrero 2013, ug ang iyang asawa ug anak nga lalaki nagtambongan na karon ug tigom.

Nepal: Dihang si Bam nagbag-og trabaho, siya ug ang iyang pamilya miuswag sa espirituwal

Gusto Niyang Mag-oksilyare Payunir

Si Myeong-hee, usa ka sister sa Korea, may problema sa usa niya ka tiil kay naparalisado kini sa dos anyos pa siya. Dali siyang kapoyon ug matumba usahay. Siya usab subsob nga nerbiyoson ug nag-antos ug mga side effect sa gitomar nga tambal. Maglisod siyag ginhawa, tensiyonado ug balisa. Bisan pa niini, si Myeong-hee gustong mag-oksilyare payunir ug sa milabayng duha ka tuig halos kada bulan siyang nag-oksi. Mapasalamaton siya kang Jehova sa paghatag kaniyag kusog aron molampos sa iyang ministeryo.

“Trayenta ka Tuig na Kong Nangita Niini!”

Si Agnes, misyonaryo sa Indonesia, tigsangyaw sa usa ka mabdos nga edarang babaye. Siya nanindag utanon sa merkado. Ganahang siyang mobasa sa atong mga magasin ug malingawng makighisgot sa Bibliya kon siya dili puliki. Usa ka adlaw, miadto si Agnes sa merkado aron mobisita sa babaye apan wala siya. Giingnan siya sa bana nga ang iyang asawa bag-ong nanganak. Busa si Agnes miduaw sa babaye nga nagdalag librong Akong Basahon sa mga Estorya sa Bibliya nga giputos  isip regalo. Nasorpresa ang babaye nga miduaw si Agnes kaniya ug sa bata, pero mas nasorpresa siya sa giregalo kaniya. Dihang gibuksan niya kini, di siya makatuo sa iyang nakita, ug miingon: “Diin nimo kuhaa ning libroha? Trayenta ka tuig na kong nangita niini! Gipangita nako ni sa tanang tindahag libro ug daghan na kog gipangutana. Wala sila kaila niini ug walay laing libro nga susama niini.” Nasayran nga sa bata pa siya ang iyang Tiyo nakabaton diay sa maong libro ug kanunay siyang nagbasa niini. Karon, ang babaye nagbasa na sab sa libro ug ang iyang kamagulangang anak babaye ganahan sab mobasa niini. Silang duha gisugdan pag-Bible study.

Indonesia: Si Agnes nagkupot sa libro nga iyang giregalo