Ang panan-awon ni Ezequiel bahin sa templo nakapalig-on sa pagsalig sa nabihag nga matinumanong mga Hudiyo nga mapasig-uli ang tinuod nga pagsimba. Kini nakapahinumdom sab kanila sa taas nga mga sukdanan ni Jehova sa tinuod nga pagsimba.

Tudloan sa mga saserdote ang katawhan bahin sa mga sukdanan ni Jehova

44:23

Ilista ang pipila ka pananglitan kon sa unsang paagi gitudloan kita sa matinumanon ug maalamong ulipon bahin sa kalainan sa mahugaw ug mahinlo. (kr 110-117)

Ang katawhan mosuportar niadtong nagapanguna

45:16

Unsaon nato pagpakita nga atong gisuportahan ang pagpanguna sa mga ansiyano sa kongregasyon?