Ang mga eksperyensiya nagpakita nga kadtong bag-ong magmamantala nga sa sinugdan pa lang gibansay na sa pagsangyaw nga regular sagad mahimong epektibong magmamantala. (Pr 22:6; Flp 3:16) Niay pipila ka sugyot kon unsay himoon aron imong matabangan ang estudyante nga makabatog lig-ong pundasyon sa ministeryo:

  • Dihang ang imong estudyante maaprobahan na ingong magmamantala, sugdi dayon siyag bansay. (km 8/15 1) Isilsil kaniya ang kahinungdanon sa paghimo sa ministeryo ingong bahin sa iyang senemana nga rutina. (Flp 1:10) Pagsultig positibong mga butang bahin sa teritoryo. (Flp 4:8) Dasiga siya sa pagsangyaw uban sa tigdumala sa grupo ug sa ubang magmamantala aron makabenepisyo siya sa ilang eksperyensiya.​—Pr 1:5; km 10/12 6 ¶3

  • Dihang mabawtismohan na ang imong estudyante, padayon siyang dasiga ug bansaya sa ministeryo, ilabina kon wala pa niya mahuman ang librong Gugma sa Diyos.​km 12/13 7

  • Paggamit ug simpleng presentasyon dihang magsangyaw uban ang bag-ong magmamantala. Sultihi sab siya sa imong nagustohan sa iyang presentasyon. Paghatag ug mga sugyot nga makatabang niya nga mahimong epektibo.​—km 5/10 7