Ang panan-awon ni Ezequiel bahin sa templo nakadasig sa binihag nga mga Israelinhon ug nakapalig-on sa ilang pagtuo nga matuman ang nangaging mga tagna bahin sa kapasig-ulian. Ang tinuod nga pagsimba mahimong panguna sa ilang kinabuhi.

Ang panan-awon nagsaad ug kahikayan, kooperasyon, ug kasegurohan

47:7-14

  • Dagaya, mabungahong yuta

  • Panulondon para sa matag pamilya

Sa dili pa bahinbahinon ang yuta para sa katawhan, usa ka espesyal nga bahin sa yuta ang kinahanglang igahin agig “amot” para kang Jehova

48:9, 10

Unsaon nako pagpakita nga akong giuna ang pagsimba kang Jehova? (w06 4/15 27-28 ¶13-14)