Ang saad sa Diyos bahin sa kapasig-ulian nga narekord diha sa Isaias kapitulo 65 segurado kaayo nga naghisgot si Jehova niini nga samag natuman na.

Si Jehova maghimog bag-ong langit ug bag-ong yuta, diin ang unang mga butang dili na pagahinumdoman

65:17

Unsa ang bag-ong langit?

  • Usa ka bag-ong kagamhanan nga mopatunghag matarong nga mga kahimtang sa yuta

  • Kini natukod sa 1914 dihang gientrono si Kristo ingong Hari sa Gingharian sa Diyos

Unsa ang bag-ong yuta?

  • Usa ka katilingban sa mga tawo gikan sa tanang nasyonalidad, pinulongan, ug rasa nga malipayong nagpasakop sa pagmando sa bag-ong langitnon nga kagamhanan

Sa unsang paagi ang unang mga butang dili na pagahinumdoman?

  • Ang hinungdan sa masakit nga mga panumdoman—pisikal, mental, ug emosyonal nga pag-antos—mawala na

  • Ang matinumanong katawhan makatagamtam ug matagbawong kinabuhi ug malipay sa paghinumdom sa maanindot nga panghitabo sa matag adlaw