‘Ang tuig sa maayong kabubut-on ni Jehova’ dili literal nga tuig

61:1, 2

  • Kini maoy yugto sa panahon diin naghatag si Jehova sa mga maaghop ug kahigayonan sa pagdawat sa iyang pagdeklarar ug kagawasan

  • Sa unang siglo, nagsugod ang tuig sa maayong kabubut-on dihang nagsugod si Jesus sa iyang ministeryo sa 29 C.E. nga milungtad hangtod sa “adlaw sa panimalos” ni Jehova sa gilaglag ang Jerusalem sa 70 C.E.

  • Sa atong panahon, ang tuig sa maayong kabubut-on nagsugod dihang naentrono si Jesus sa langit sa 1914 ug matapos sa dakong kasakitan

Panalanginan ni Jehova ang iyang katawhan ug “dagkong kahoy sa pagkamatarong”

61:3, 4

  • Ang kinahabogang mga kahoy sa kalibotan dungang manubo sa lasang, diin ang tagsatagsa ka kahoy magtinabangay sa usag usa

  • Ang mga gamot nga nagbaligtosay nakahatag ug kalig-on sa mga kahoy nga dili daling maluka sa mga bagyo

  • Ang habog nga mga kahoy nakahatag ug landong sa bag-ong mga turok, ug ang mga dahon nga mangahulog gikan sa kahoy makapatabunok sa yuta

Ang tanang membro sa tibuok kalibotan nga Kristohanong kongregasyon makabatog kaayohan ug proteksiyon gikan sa “dagkong kahoy sa pagkamatarong,” ang dinihogang nanghibilin