Ang kinabuhi maoy usa ka bililhong regalo. Ang paagi sa atong paggamit niini kada adlaw nagpakita kon unsa ka dako ang atong apresasyon niini. Ingong mga Saksi ni Jehova, naningkamot ta sa paggamit sa atong mga talento ug abilidad aron pasidunggan ug himayaon si Jehova, ang naghatag natog kinabuhi. (Sal 36:9; Pin 4:11) Pero tungod sa mga problema nga atong maatubang niining kalibotana, posibleng mapasagdan nato ang pag-alagad kang Jehova. (Mar 4:18, 19) Maayong pangutan-on nato ang atong kaugalingon: ‘Gihatag ba gyod nako kang Jehova ang akong pinakamaayo? (Os 14:2) Unsay epekto sa akong trabaho o karera diha sa akong pag-alagad kang Jehova? Unsay akong espirituwal nga mga tumong? Unsaon pa nako pagpauswag ang akong ministeryo?’ Kon naa kay makitang pauswagonon, pag-ampo kang Jehova nga tabangan ka ug paghimog kausaban. Ang pagdayeg kang Jehova kada adlaw seguradong moresultag kalipay ug katagbawan!​—Sal 61:8.

Kang kinsa nimo gihatag ang imong mga talento o abilidad?

TAN-AWA ANG VIDEO NGA GAMITA ANG IMONG TALENTO PARA KANG JEHOVA, DAYON TUBAGA ANG MOSUNOD NGA MGA PANGUTANA:

  • Nganong dili nimo angayng gamiton ang imong talento diha sa kalibotan ni Satanas? (1Ju 2:17)

  • Unsang mga panalangin ang madawat niadtong nagahatag sa ilang pinakamaayo ngadto kang Jehova?

  • Unsang mga pribilehiyo sa pag-alagad nga puwede nimong magamit ang imong mga talento ug abilidad?