6:6-8

Si Jehova nakasabot sa atong mga limitasyon ug wala siya mangayog labaw sa atong maarangan. Sa panglantaw sa Diyos, ang atong relasyon sa mga igsoon maoy importanteng bahin sa matuod nga pagsimba. Kon gusto natong dawaton ni Jehova atong mga halad, kinahanglang higugmaon ug tahoron nato atong mga igsoon.