Diha sa eskuylahan, mahadlok ka bang mosangyaw o magpaila nga ikaw Saksi ni Jehova? Kon oo, sa unsang paagi ka ‘makabaton ug kaisog’ sa pagsulti bahin kang Jehova? (1Te 2:2) Nganong angay nimo kanang himoon? Tan-awa ang video nga Tabangan Ka ni Jehova nga Dili Mahadlok, ug dayon tubaga ang mosunod nga mga pangutana:

  1. Unsang ehemplo diha sa Bibliya ang nakatabang kang Sophia nga dili mahadlok?

  2. Sa unsang paagi ang pagpraktis ug sangyaw nakatabang kang Sophia?

  3. Nganong angay kang mosangyaw sa imong mga eskolmet?

  4. Kon wala na ka mag-eskuyla, unsang mga leksiyon ang imong nakat-onan niini nga video?