20:28

Gusto sa garbosong mga eskriba ug Pariseo nga hatagan silag espesyal nga atensiyon diha sa tiyanggihan

Ang garbosong mga eskriba ug Pariseo gustong magpabilib sa uban ug mahimong inila. (Mat 23:5-7) Pero lahi si Jesus. “Ang Anak sa tawo mianhi, dili aron pagaalagaran, kondili aron sa pag-alagad.” (Mat 20:28) Kita ba nagpokus lang sa mga buluhaton sa pagsimba nga makahatag natog pasidungog ug pagdayeg? Kon gusto nato nga mahimong dako o bililhon sa mga mata ni Jehova, maningkamot tang sundogon si Jesus ug himoon ang atong maarangan sa pagtabang sa uban. Sagad ang maong mga buhat dili makita sa mga tawo, pero namatikdan kana ni Jehova. (Mat 6:1-4) Ang mapainubsanong alagad . . .

  • motabang sa paghinlo ug pagmentinar sa Kingdom Hall

  • mohimog mga paagi sa pagtabang sa mga edaran ug sa uban

  • mohatag ug pinansiyal nga amot aron suportahan ang intereses sa Gingharian