Si Jeremias gisugo sa pagpasidaan sa mga Hudiyo bahin sa umaabot nga kalaglagan tungod kay sila nakalimot sa ilang Diyos, si Jehova. (Jer 13:25) Nganong nadaot ang espirituwalidad sa nasod? Ang Israelinhong mga pamilya nawad-an sa ilang espirituwalidad. Dayag nga ang mga ulo sa pamilya wala motuman sa sugo ni Jehova nga narekord diha sa Deuteronomio 6:5-7.

Ang mga pamilya nga lig-on ug espirituwalidad makadugang sa kalig-on sa atong mga kongregasyon karon. Ang mga ulo sa pamilya makatabang sa ilang pamilya sa paghinumdom kang Jehova pinaagi sa regular ug mapuslanong programa sa Pamilyahanong Pagsimba. (Sal 22:27) Human matan-aw ang video nga Kining mga Pulonga . . . Kinahanglan nga Maanaa sa Imong Kasingkasing”—Interbiyo sa mga Pamilya, tubaga kini nga mga pangutana:

  • Sa unsang paagi malamposong naatubang sa ubang pamilya ang kasagarang kababagan sa pamilyahanong pagsimba?

  • Unsay mga kaayohan sa paghimog regular ug mapuslanong programa sa Pamilyahanong Pagsimba?

  • Kon bahin sa pamilyahanong pagsimba, unsang mga kababagan ang akong giatubang, ug unsay akong himoon sa pagsulbad niini?