Ang Memoryal maoy maayong kahigayonan sa pagpamalandong bahin sa umaabot nga mga panalangin nga nahimong posible tungod sa lukat. Usa niini nga mga panalangin mao ang pagkabanhaw. Dili gyod katuyoan ni Jehova nga mamatay ang tawo, maong sakit gyod kon mamatyan ta. (1Co 15:26) Nasakitan si Jesus dihang nakita nga naguol iyang mga tinun-an tungod sa kamatayon ni Lazaro. (Ju 11:33-35) Kay parehas kaayo si Jesus sa iyang Amahan, seguradong masakitan sab si Jehova dihang makita tang maguol tungod sa kamatayon sa atong minahal. (Ju 14:7) Naghinamhinam si Jehova sa panahon nga banhawon niya ang iyang mga alagad, ug kana sab ang angay natong bation.—Job 14:14, 15.

Makasalig ta nga himoon ni Jehova ang pagpamanhaw sa hapsay nga paagi tungod kay siya Diyos sa kahusay. (1Co 14:33, 40) Imbes mga lubong, basin naay mga kahikayan sa pag-abiabi sa binanhaw. Ikaw ba namalandong bahin sa pagkabanhaw, ilabina panahon sa kaguol? (2Co 4:17, 18) Ikaw ba mapasalamaton kang Jehova sa pagtagana sa lukat ug sa pagpadayag diha sa Bibliya nga mabuhi pag-usab ang mga patay?—Col 3:15.

  • Kinsa sa imong mga higala ug paryente ang gusto kaayo nimong makita pag-usab?

  • Kinsa nga mga karakter sa Bibliya ang gusto kaayo nimong maestorya?