Nalisdan ka bang mosangyaw? Daghan nato ang mibati ug ingon niana. Ngano? Tingali pirme tang dili tagdon o supakon diha sa teritoryo o mahadlok tang makig-estorya sa mga dili kaila. Seguradong makapawala kana sa atong kalipay. Pero nagsimba ta sa malipayon nga Diyos, ug gusto niyang mag-alagad ta nga malipayon. (Sal 100:2; 1Ti 1:11) Unsa ang tulo ka rason kon nganong angay tang magmalipayon sa atong pagsangyaw?

Una, ang mensahe nga atong gisangyaw maoy bahin sa paglaom. Bisag daghan karon ang nawad-ag paglaom, ato silang madasig pinaagi sa “maayong balita sa butang nga mas maayo.” (Isa 52:7) Apan ang maayong balita bahin sa Gingharian sa Diyos makahatag sab natog kalipay. Sa di pa mosangyaw, palandonga ang mga panalangin nga ihatag sa Gingharian sa Diyos.

Ikaduha, ang maayong balita nga atong gisangyaw makahatag sa mga tawo ug pisikal ug espirituwal nga kaayohan. Sila nakakat-on sa pagbiya sa makadaot nga mga buhat ug nakabatog kahigayonan nga mabuhi sa walay kataposan. (Isa 48:17, 18; Rom 1:16) Ang atong buluhaton makaluwas ug kinabuhi. Bisag dili gusto sa uban nga luwason, kita nagpadayon gihapon sa pagpangita niadtong gustong maluwas.Mat 10:11-14.

Ikatulo, ug ang pinakaimportante, ang atong pagsangyaw naghimaya kang Jehova. Gipabilhan niya pag-ayo ang atong buluhatong pagsangyaw. (Isa 43:10; Heb 6:10) Dugang pa, siya andam sa paghatag nato sa balaang espiritu aron molampos ta niini nga buluhaton. Busa, iampo nga hatagan ka ni Jehova ug kalipay, nga usa ka bahin sa bunga sa balaang espiritu. (Gal 5:22) Pinaagi niini, atong masagubang ang mga kabalaka ug makasangyaw nga maisogon. (Buh 4:31) Dayon, bisag unsa pa may reaksiyon sa mga tawo diha sa atong teritoryo, magmalipayon ta sa atong buluhatong pagsangyaw.Eze 3:3.

Unsang panglantaw bahin sa pagsangyaw ang gusto nimong mabatonan? Unsaon nimo pagpakita sa imong kalipay?

TAN-AWA ANG VIDEO NGA IBALIK ANG IMONG KALIPAY PINAAGI SA PAGTUON UG PAGPAMALANDONG, UG DAYON TUBAGA KINI NGA MGA PANGUTANA:

  • Nganong angay natong himoong prayoridad ang personal nga pagtuon sa Bibliya, bisan pag daghang oras kitang nagsangyaw kada bulan?

  • Unsaon nato pagsundog si Maria?

  • Kanus-a ka nagapamalandong sa Pulong sa Diyos?

  • Nganong makapalipay nimo ang pagsangyaw sa maayong balita?