12:6, 7

Unsa ang konteksto sa giingon ni Jesus sa Lucas 12:6, 7? Sa bersikulo 4, mabasa nato nga gisultihan ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga dili mahadlok niadtong mosupak nila o bisan niadtong gustong mopatay nila. Giandam ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa mga pagsupak nga ila unyang masinatian. Gipasaligan niya sila nga gipabilhan ni Jehova ang matag usa kanila ug dili Niya itugot nga makasinati silag permanenteng kadaot.

Unsaon nato pagsundog ang gugma Jehova alang sa mga gilutos?

Asa ta makakuhag kinabag-ohang impormasyon bahin sa mga Saksi ni Jehova nga napriso tungod sa ilang baroganan?

Sa kasamtangan, pila ka mga igsoon ang napriso?