10:25-37

Gihatag ni Jesus kini nga ilustrasyon ingong tubag sa pangutanang, “Kinsa ba gayod ang akong silingan?” (Luc 10:25-29) Nahibalo siya nga ang Kristohanong kongregasyon pagalangkoban sa “tanang matang” sa tawo​—apil sa mga Samarianhon ug Hentil. (Ju 12:32) Kini nga ilustrasyon nagtudlo sa iyang mga sumusunod nga angay silang maningkamot sa pagpakitag gugma sa uban, bisan niadtong lahi nilag kagikan.

PANGUTAN-A IMONG KAUGALINGON:

  • ‘Unsay akong panglantaw sa mga igsoon nga lahi nakog kultura?’

  • ‘Kanunay ra ba kong makig-uban sa parehas nakog kultura?’

  • ‘Puwede ba kong magpasangkad sa mga isigka-Kristohanon nga lahi nakog kagikan?’ (2Co 6:13)

Kinsay gusto nakong . . .

  •  mouban nako sa ministeryo?

  •  imbitahon sa usa ka salosalo?

  •  dapiton sa among Pamilyahanong Pagsimba?