BANTAYANANG TORRE

Pangutana: Sa imong hunahuna, mas maayo kaha ang kahimtang sa kalibotan kon sundon sa mga tawo kini nga prinsipyo?

Teksto: Heb 13:18

Pagtanyag: Gidasig ta sa Bibliya nga magmatinud-anon sa tanang higayon kay makatabang kini sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Mao nay gihisgotan ani nga isyu sa Bantayanang Torre.

BANTAYANANG TORRE (kataposang panid)

Pangutana: Gusto unta namong mahibaloan ang imong hunahuna bahin ani. [Basaha ang unang pangutana.] Ang uban nagtuo nga mabuhi ta sa lahi na pod nga matang, samtang alang sa uban, ang kamatayon maoy kataposan sa tanan. Unsay imong gituohan?

Teksto: Ecc 9:5

Pagtanyag: Mabasa dinhi kon unsay giingon sa Bibliya bahin niini. Nindot untag mabasa nimo ni, unya atong hisgotan inigbalik nako.

MAAYONG BALITA GIKAN SA DIYOS!

Pagtanyag: Mibisita mi aron ipakita ang libreng pagtuon sa Bibliya. Kini nga brosyur makatabang nimo nga makita diha sa imong Bibliya ang mga tubag sa importanteng mga pangutana.

Pangutana: Hilig ba kang mobasag Bibliya? Gusto nakong ipakita nimo kon unsaon pagtuon ang Bibliya gamit ni nga brosyur. Sayon ra ang mga leksiyon ani. [Hisgoti ninyo ang pangutana 1 sa leksiyon 2.]

Teksto: Pin 4:11

PAGHIMOG IMONG PRESENTASYON

Gamita ang format sa sampol nga mga presentasyon sa paghimog imong presentasyon sa pagsangyaw.