PAGKAHAN-AY
Teksto
Hulagway

MANASES

Gitugot ni Jehova nga siya dakpon sa mga taga-Asirya, gaposon, ug dad-on sa Babilonya

PAGMANDO SA WALA PA MABIHAG

 • Naghimog mga halaran sa mga diyosdiyos

 • Gihalad ang iyang mga anak

 • Mipatay ug inosenteng mga tawo

 • Gipakaylap sa tibuok nasod ang espiritismo

PAGMANDO HUMAN BUHII

 • Nagmapainubsanon

 • Nag-ampo ug naghalad kang Jehova

 • Gipangguba ang mga halaran sa mga diyosdiyos

 • Gidasig ang nasod nga simbahon si Jehova

JOSIAS

PANAHON SA IYANG PAGMANDO

 • Nangita kang Jehova

 • Gihinloan ang Juda ug Jerusalem sa bakak nga pagsimba

 • Giayo ang balay ni Jehova; basahon sa Balaod nakaplagan