PAGMATA!

Pangutana: Nganong nagkaanam ka grabe ang mga panghitabo sa kalibotan?

Teksto: Jer 10:23

Pagtanyag: Gipakita niining magasina kon nganong daghan ang nagtuo nga sa umaabot nindot na ang kahimtang sa kalibotan.

PAGMATA!

Pangutana: Naa bay ngalan ang Diyos?

Teksto: Sal 83:18

Pagtanyag: Gihisgotan niining artikuloha kon unsay kahulogan sa ngalan sa Diyos ug kon nganong angay natong gamiton ang maong ngalan. [Ipakita ang artikulo nga “Ang Hunahuna sa Bibliya​—Ngalan sa Diyos.”]

ITUDLO ANG KAMATUORAN

Pangutana: Moabot kaha ang panahon nga mawala na ang kamatayon?

Teksto: 1Co 15:26

Kamatuoran: Wad-on ni Jehova ang kamatayon hangtod sa hangtod.

PAGHIMOG IMONG PRESENTASYON

Gamita ang format sa sampol nga mga presentasyon sa paghimog imong presentasyon sa pagsangyaw.