14:3-5

Si Jehova naghimog “dako kaayong walog” niadtong 1914 dihang iyang gitukod ang Mesiyanikong Gingharian, ang “bukid” nga ikaduha lang kompara sa “bukid” nga nagrepresentar sa iyang pagkasoberano. Sukad sa 1919, ang mga alagad sa Diyos nakadawat ug proteksiyon diha sa “walog sa mga bukid”

Sa unsang paagi ang mga tawo ‘mokalagiw ngadto sa walog’ sa proteksiyon?

14:12, 15

Kadtong naa sa gawas sa simbolikong walog laglagon panahon sa Armagedon

Unsay akong himoon aron makapabilin sa walog sa proteksiyon?