PAGMATA!

Pangutana: Sa imong hunahuna, unsay kaayohan kon wad-on nato ang dili maayong mga batasan ug pulihan nig maayo?

Teksto: Ecc 7:8a

Pagtanyag: Kining mga artikuloha naghisgot sa mga prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nato nga mapulihag maayo ang dili maayong mga batasan.

PAGMATA!

Pangutana: Mag-usab-usab gyod ang kahimtang sa kinabuhi. Sa imong hunahuna, unsa kahay maayong himoon kon makasinati tag kausaban?

Teksto: Ecc 7:10

Pagtanyag: [Hisgoti ang artikulo sa panid 10.] Kining artikuloha naghisgot sa mga prinsipyo sa Bibliya nga makatabang nato kon unsay himoon dihang mausab ang kahimtang sa atong kinabuhi.

PAMATI SA DIYOS UG MABUHI KA SA WALAY KATAPOSAN

Pangutana: Kitang tanan, apil ang mga membro sa atong pamilya ug atong mga higala, dunay ngalan. Ang Diyos kaha, unsay iyang ngalan?

Teksto: Sal 83:18

Pagtanyag: Kini nga brosyur naghisgot sa uban pang mga butang bahin sa Diyos nga gitudlo sa Bibliya. [Hisgoti ang naa sa panid 6 ug 7.]

PAGHIMOG IMONG PRESENTASYON

Gamita ang format sa sampol nga mga presentasyon sa paghimog imong presentasyon sa pagsangyaw.