Ang salmista mapasalamaton kaayo kang Jehova kay giluwas siya gikan sa “mga higot sa kamatayon.” (Sal 116:3) Determinado siyang ipakita ang iyang pagpasalamat pinaagi sa pagtuman sa tanan niyang saad ug obligasyon kang Jehova.

Unsay akong pasalamatan kang Jehova niining semanaha?

Unsaon nako pagpakita nga mapasalamaton ko kang Jehova?