Gusto tang magpakitag gugma sa Diyos ug isigkatawo sa tanang higayon, apil na panahon sa kombensiyon. (Mat 22:37-39) Ang 1 Corinto 13:4-8 nag-ingon: “Ang gugma hataas-ug-pailob ug maluloton. . . . [Kini] dili bastos, dili mangita sa kaugalingong kaayohan niini, dili mapasuko. . . . Ang gugma dili gayod mapakyas.” Samtang tan-awon ninyo ang video nga Mga Pahinumdom sa Kombensiyon, paghunahunag mga paagi nga mapakita ang gugma panahon sa kombensiyon.

UNSAON PAGPAKITAG GUGMA . . .

  • dihang magreserbag lingkoranan?

  • dihang hapit nang magsugod ang musika sa programa?

  • diha sa sak-anan?

  • dihang nagkinahanglag boluntaryo?