Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Zacarias 9:1-17

9  Usa ka pahayag:+ “Ang pulong ni Jehova maoy batok sa yuta sa Hadrak, ug sa Damasco+ kini magapahulay; kay si Jehova nagatan-aw sa yutan-ong tawo+ ug sa tanang tribo sa Israel.  Ug ang Hamat+ makigsikbit usab kaniya; ang Tiro+ ug ang Sidon,+ kay siya maalamon kaayo.+  Ug ang Tiro nagtukod ug usa ka kuta alang sa iyang kaugalingon, ug nagtapok ug plata sama sa abog ug sa bulawan sama sa lapok sa kadalanan.+  Tan-awa! Papahawaon siya ni Jehova, ug pagalaglagon ang iyang kasundalohan ngadto sa dagat;+ ug siya pagalamyon sa kalayo.+  Ang Askelon makakita ug mahadlok; ug bahin sa Gaza, siya usab mobatig grabeng kasakit; ang Ekron+ usab, tungod kay ang iyang gilaoman+ makaagom gayod ug kaulawan. Ug usa ka hari malaglag gikan sa Gaza, ug ang Askelon dili na pagapuy-an.+  Ug ang usa ka anak sa gawas+ magapahiluna sa Asdod,+ ug pagaputlon ko ang garbo sa Filistehanon.+  Ug kuhaon ko ang iyang mga butang nga namantsahan sa dugo gikan sa iyang baba ug ang iyang dulumtanang mga butang gikan sa taliwala sa iyang mga ngipon,+ ug siya usab mahibilin alang sa atong Diyos; ug siya mahimong ingon sa usa ka sultan+ sa Juda,+ ug ang Ekron ingon sa Jebusihanon.+  Ug ako magkampo ingong usa ka nagkampong kasundalohan sa akong balay,+ aron walay usa nga moagi ug walay usa nga mobalik; ug wala nay moagi kanila nga usa ka kapatas,+ kay karon nakita ko na kini sa akong mga mata.+  “Paglipay sa hilabihan, Oh anak nga babaye sa Zion.+ Singgit sa kadaogan,+ Oh anak nga babaye sa Jerusalem. Tan-awa! Ang imong hari+ moanha kanimo.+ Siya matarong, oo, linuwas;+ mapainubsanon,+ ug nagsakay sa usa ka asno, sa usa ka hingkod nga hayop nga anak nga laki sa usa ka asna.+ 10  Ug pagalaglagon ko ang karo nga iggugubat gikan sa Epraim ug ang kabayo gikan sa Jerusalem.+ Ug ang busogan alang sa gubat+ pagaputlon. Ug siya magasultig pakigdait ngadto sa kanasoran;+ ug ang iyang pagmando maoy gikan sa usa ka dagat ngadto sa laing dagat ug gikan sa Suba ngadto sa mga kinatumyan sa yuta.+ 11  “Labot pa, ikaw, Oh babaye, pinaagi sa dugo sa imong pakigsaad+ pagulaon ko ang imong mga binilanggo+ gikan sa gahong nga walay tubig. 12  “Balik ngadto sa salipdanan,+ kamong mga binilanggo sa paglaom.+ “Labot pa, ako karon magasulti kanimo, ‘Ako magabayad kanimo, Oh babaye, sa duha ka pilo.+ 13  Kay tumban ko ang Juda ingon nga akong busogan. Ang busogan pun-on ko sa Epraim, ug pukawon ko ang imong mga anak,+ Oh Zion, batok sa imong mga anak, Oh Gresya,+ ug himoon ko ikaw nga espada sa usa ka tawong gamhanan.’+ 14  Ug si Jehova makita sa ibabaw nila,+ ug ang iyang pana mogula sama sa kilat.+ Ug huypon sa Soberanong Ginoong Jehova ang budyong,+ ug siya mokuyog sa unos sa habagatan.+ 15  Si Jehova sa mga panon magapanalipod kanila, ug sila magalamoy+ ug magabuntog sa mga bato sa lambuyog. Ug sila gayod moinom+—magasaba—samag adunay bino; ug sila mapuno sama sa panaksan, sama sa mga eskina sa halaran.+ 16  “Ug si Jehova nga ilang Diyos magaluwas gayod kanila+ nianang adlawa sama sa panon sa iyang katawhan;+ kay sila mahisama sa mga bato sa usa ka diadema nga nagagilakgilak ibabaw sa iyang yuta.+ 17  Kay pagkadako gayod sa iyang kaayo,+ ug pagkalabaw gayod sa iyang kaambongan!+ Ang lugas mao ang magpalipang sa mga batan-ong lalaki, ug ang bag-ong bino sa mga ulay.”+

Mga Footnote