Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Zacarias 8:1-23

8  Ug ang pulong ni Jehova sa mga panon nagpadayon sa pagdangat, nga nag-ingon:  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon,+ ‘Ako mangabugho alang sa Zion uban ang dakong pagpangabugho,+ ug uban ang dakong kaaligutgot+ ako mangabugho alang kaniya.’”  “Mao kini ang giingon ni Jehova, ‘Mobalik ako sa Zion+ ug mopuyo taliwala sa Jerusalem;+ ug ang Jerusalem pagatawgon gayod nga siyudad sa kamatuoran,+ ug ang bukid ni Jehova+ sa mga panon, ang balaang bukid.’”+  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Aduna pay mga tigulang nga lalaki ug mga tigulang nga babaye nga molingkod sa mga plasa sa Jerusalem,+ ang tagsatagsa usab may sungkod+ sa iyang kamot tungod sa kadaghan na sa iyang mga adlaw.  Ug ang mga plasa sa siyudad mapuno sa mga batang lalaki ug sa mga batang babaye nga magadula sa mga plasa niini.’”+  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Bisan tuod daw malisod kaayo kini sa mga mata sa mga nahibilin niini nga katawhan niadtong mga adlawa, kini ba daw malisod usab kaayo sa akong mga mata?’+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon.”  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Ania, ako magaluwas sa akong katawhan gikan sa yuta sa sidlakan ug gikan sa yuta sa kasadpan.+  Ug sila pagadad-on ko, ug sila magapuyo taliwala sa Jerusalem;+ ug sila mahimong akong katawhan,+ ug ako mahimong ilang Diyos sa kamatuoran ug sa pagkamatarong.’”+  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Lig-ona ang inyong mga kamot,+ kamo nga nagapatalinghog niining adlawa sa mga pulong gikan sa baba sa mga manalagna,+ sa adlaw nga gipahimutang ang patukoranan sa balay ni Jehova sa mga panon, aron tukoron ang templo.+ 10  Kay una pa niadtong mga adlawa wala pay pagsuhol sa katawhan;+ ug bahin sa pagsuhol sa binuhing mga hayop, wala pa kana; ug kaniya nga migula ug kaniya nga misulod walay pakigdait tungod sa kaaway,+ sanglit ako nagpadayon sa pagtukmod sa tanang tawo batok sa usag usa.’+ 11  “‘Ug karon ako dili na mahimong ingon sa unang mga adlaw alang sa mga nahibilin niini nga katawhan,’+ mao ang giingon ni Jehova sa mga panon. 12  ‘Kay maanaa unya ang binhi sa pakigdait;+ ang paras magahatag sa iyang bunga,+ ug ang yuta magahatag sa iyang abot,+ ug ang kalangitan magahatag sa ilang yamog;+ ug ipapanunod ko kining tanang butanga sa mga nahibilin+ niini nga katawhan.+ 13  Ug mahitabo nga ingon nga kamo nahimong maldisyon taliwala sa kanasoran,+ Oh balay sa Juda ug balay sa Israel,+ sa ingon luwason ko kamo, ug kamo mahimong panalangin.+ Ayaw kamo kahadlok.+ Hinaot magmalig-on ang inyong mga kamot.’+ 14  “Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘“Ingon nga ako naghunahuna sa pagbuhat sa kon unsay kadaotan kaninyo tungod sa pagpasuko kanako sa inyong mga katigulangan,”+ miingon si Jehova sa mga panon, “ug ako wala magbasol,+ 15  sa ingon niana ako maghunahuna pag-usab niining adlawa nga makiglabot nga maayo sa Jerusalem ug sa balay sa Juda.+ Ayaw kamo kahadlok.”’+ 16  “‘Mao kini ang mga butang nga inyong buhaton:+ Sulti nga matinud-anon sa usag usa.+ Uban sa kamatuoran ug sa paghukom sa pakigdait himoa ang inyong paghukom diha sa inyong mga ganghaan.+ 17  Ug ayaw paglaraw ug kadaot sa usag usa diha sa inyong mga kasingkasing,+ ug ayaw higugmaa ang bisan unsang bakak nga panumpa;+ kay kining tanan maoy mga butang nga akong gidumtan,’+ mao ang giingon ni Jehova.” 18  Ug ang pulong ni Jehova sa mga panon nagpadayon sa pagdangat kanako, nga nag-ingon: 19  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Ang puasa sa ikaupat+ ka bulan, ug ang puasa sa ikalima+ ka bulan, ug ang puasa sa ikapito+ ka bulan, ug ang puasa sa ikanapulo+ ka bulan mahimong kasadya ug pagmaya ug malipayong kapistahan alang sa balay sa Juda.+ Busa higugmaa ang kamatuoran ug ang pakigdait.’+ 20  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Mahitabo pa nga ang mga katawhan ug ang mga molupyo sa daghang siyudad moabot;+ 21  ug ang mga molupyo sa usa ka siyudad moadto gayod niadtong iya sa lain, nga magaingon: “Sa pagkamatinuoron mangadto kita+ aron sa paglukmay sa nawong+ ni Jehova ug aron sa pagpangita kang Jehova sa mga panon. Ako moadto usab.”+ 22  Ug daghang katawhan ug gamhanang kanasoran mangadto gayod aron sa pagpangita kang Jehova sa mga panon didto sa Jerusalem+ ug aron sa paglukmay sa nawong ni Jehova.’ 23  “Mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ‘Mahitabo unya niadtong mga adlawa nga napulo ka tawo gikan sa tanang pinulongan sa mga nasod+ mokupot,+ oo, sila gayod mokupot sa sidsid sa tawo nga usa ka Hudiyo,+ nga magaingon: “Mouban kami kaninyo,+ kay kami nakadungog nga ang Diyos nagauban kaninyo.”’”+

Mga Footnote