Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Zacarias 14:1-21

14  “Tan-awa! Ang adlaw ni Jehova moabot,+ ug ang mga inagaw gikan kanimo pagabahinon sa imong taliwala.  Ug tigomon ko gayod ang tanang kanasoran sa pagpakiggubat+ batok sa Jerusalem; ug ang siyudad mabihag+ ug ang mga balay pagatulisan, ug ang mga babaye pagalugoson.+ Ug katunga sa siyudad madestiyero;+ apan kon bahin sa mga mahibilin sa katawhan,+ sila dili pagaputlon gikan sa siyudad.+  “Ug si Jehova mogula gayod ug makiggubat batok niadtong mga nasora+ sama sa adlaw sa iyang pagpakiggubat, sa adlaw sa pakig-away.+  Ug ang iyang mga tiil mobarog nianang adlawa ibabaw sa bukid sa mga kahoy nga olibo, nga anaa atubangan sa Jerusalem, sa sidlakan;+ ug ang bukid sa mga kahoyng olibo+ mapikas diha sa tunga niini,+ gikan sa silangan sa adlaw ug ngadto sa kasadpan. Aduna unyay usa ka dako kaayong walog; ug katunga sa bukid mairog ngadto sa amihanan, ug katunga niini ngadto sa habagatan.  Ug kamo mokalagiw gayod ngadto sa walog sa akong mga bukid;+ tungod kay ang walog sa mga bukid moabot hangtod sa Azel. Ug kamo mokalagiw gayod, ingon sa inyong pagkalagiw tungod sa linog sa mga adlaw ni Uzzias nga hari sa Juda.+ Ug si Jehova nga akong Diyos moabot gayod,+ ang tanang balaan uban kaniya.+  “Ug mahitabo gayod nianang adlawa nga wala nay bililhong kahayag+—ang mga butang mobagtok.+  Ug kini mahimong usa ka adlaw nga mailhang iya ni Jehova.+ Kini dili adlaw, ni gabii;+ ug mahitabo nga sa kagabhion mohayag.+  Ug mahitabo gayod nianang adlawa nga ang buhing katubigan+ mogula gikan sa Jerusalem,+ katunga niini ngadto sa sidlakang dagat+ ug katunga niini ngadto sa kasadpang dagat.+ Kini mahitabo sa ting-init ug sa tingtugnaw.+  Ug si Jehova mahimong hari ibabaw sa tibuok yuta.+ Nianang adlawa usa lamang si Jehova,+ ug usa ra ang iyang ngalan.+ 10  “Ang tibuok yuta mahimong sama sa Araba,+ gikan sa Geba+ hangtod sa Rimon+ ngadto sa habagatan sa Jerusalem; ug siya mobangon ug pagapuy-an diha sa iyang dapit,+ gikan sa Ganghaan ni Benjamin+ hangtod sa dapit sa Unang Ganghaan, hangtod sa Ganghaan sa Eskina, ug gikan sa Torre ni Hananel+ hangtod sa mga pasong nga pug-anan sa ubas sa hari. 11  Ug ang katawhan mopuyo gayod diha kaniya; ug wala nay mahitabong pagpinig ngadto sa kalaglagan,+ ug ang Jerusalem pagapuy-an sa kasegurohan.+ 12  “Ug mao kini ang hampak nga ihampak ni Jehova sa tanang katawhan nga mohimog serbisyo militar batok sa Jerusalem:+ Maut-ot ang iyang unod, samtang siya nagabarog;+ ug ang iyang mga mata maut-ot sa ilang mga luyak, ug ang iyang dila maut-ot sa iyang baba. 13  “Ug mahitabo gayod nianang adlawa nga ang kaguliyang gikan kang Jehova mokaylap sa ilang taliwala;+ ug sila mokupot, ang tagsatagsa sa kamot sa iyang isigkatawo, ug ang iyang kamot mobakyaw batok sa kamot sa iyang isigkatawo. 14  Ug ang Juda makiggubat usab sa Jerusalem; ug ang bahandi sa tanang kanasoran sa palibot pagatigomon, bulawan ug plata ug mga besti nga daghan kaayo.+ 15  “Ug ingon niini ang hampak sa kabayo, sa mula, sa kamelyo, ug sa laking asno, ug sa tanang matang sa binuhing hayop nga anaa sa maong mga kampo, maoy sama niini nga hampak. 16  “Ug mahitabo nga, kon mahitungod sa tanang mahibilin gikan sa tanang kanasoran nga moanha batok sa Jerusalem,+ sila motungas gayod usab tuigtuig+ aron moyukbo sa Hari,+ si Jehova sa mga panon,+ ug aron saulogon ang pista sa mga balongbalong.+ 17  Ug mahitabo nga, kon mahitungod kang bisan kinsa gikan sa mga banay+ sa yuta nga dili motungas+ sa Jerusalem aron moyukbo sa Hari, si Jehova sa mga panon, diha kanila walay ulan nga modangat.+ 18  Ug kon ang banay sa Ehipto dili motungas ug dili moanha, diha kanila usab walay modangat nga ulan. Mahitabo ang hampak nga ihampak ni Jehova sa kanasoran nga dili motungas sa pagsaulog sa pista sa mga balongbalong. 19  Kini mao ang silot sa sala sa Ehipto ug sa sala sa tanang kanasoran nga dili motungas sa pagsaulog sa pista sa mga balongbalong.+ 20  “Nianang adlawa igabutang+ diha sa mga kampanilya sa kabayo ‘Ang pagkabalaan iya ni Jehova!’+ Ug ang mga kawa+ sa balay ni Jehova mahisama sa mga panaksan+ atubangan sa halaran.+ 21  Ug ang tanang kawa sa Jerusalem ug sa Juda mahimong butang nga balaan nga iya ni Jehova sa mga panon, ug silang tanan nga naghalad mosulod ug mokuha gikan kanila ug magpabukal sa sulod niini nila.+ Ug nianang adlawa wala na unyay Canaanhon+ sa balay ni Jehova sa mga panon.”+

Mga Footnote