Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Zacarias 11:1-17

11  “Buksi ang imong mga pultahan, Oh Lebanon,+ aron lamyon sa kalayo ang imong mga sedro.+  Tiyabaw, Oh kahoyng junipero, kay ang sedro napukan; tungod kay ang mga halangdon nangalaglag!+ Tiyabaw, kamong nagbuntaog nga mga kahoy sa Basan, tungod kay ang dili-masuot nga lasang napukan!+  Pamatia! Ang tiyabaw sa mga magbalantay,+ kay ang ilang kahalangdon nahanaw.+ Pamatia! Ang pagngulob sa may-lambungay nga mga nating leyon, kay ang magarbohong kalibonan nga ubay sa Jordan nalaglag.+  “Mao kini ang giingon ni Jehova nga akong Diyos, ‘Bantayi ang panon sa mga karnero nga patyonon,+  kansang pumapalit nagpatay+ kanila bisan tuod sila wala isipang sad-an.+ Ug kadtong nagbaligya+ kanila nag-ingon: “Hinaot dayegon si Jehova, samtang ako makabaton ug bahandi.”+ Ug ang ilang kaugalingon nga mga magbalantay wala maluoy kanila.’+  “‘Kay ako dili na maluoy sa mga molupyo sa yuta,’+ mao ang giingon ni Jehova. ‘Busa ania, ipahinabo ko nga ang katawhan makakaplag sa ilang kaugalingon, ang matag usa diha sa kamot sa iyang isigkaingon+ ug diha sa kamot sa iyang hari;+ ug ilang dugmokon ang yuta, ug ako dili magaluwas gikan sa ilang kamot.’”+  Ug gibantayan ko ang panon sa mga karnero+ nga patyonon,+ alang kaninyo, Oh mga sinakit taliwala sa panon.+ Busa mikuha ako ug duha ka sungkod.+ Ang usa gitawag ko nga Kahimut-anan,+ ug ang lain gitawag ko nga Panag-usa,+ ug gibantayan ko ang panon sa mga karnero.  Ug sa kataposan gilaglag ko ang tulo ka magbalantay sa usa ka lunar nga bulan,+ sanglit ang akong kalag nawad-ag pailob kanila,+ ug ang ilang kalag usab mibatig kapungot kanako.  Unya miingon ako: “Dili na ako magbantay kaninyo.+ Ang himalatyon, pasagdi siya nga mamatay. Ug ang ginalaglag, pasagdi siya nga malaglag.+ Ug kon bahin sa mga nahibilin, pasagding kan-on sa matag usa nila ang unod sa iyang isigkaingon.”+ 10  Busa gikuha ko ang akong sungkod nga Kahimut-anan+ ug giputolputol kini,+ aron sa pagbungkag sa akong pakigsaad nga gihimo ko uban sa tanang katawhan.+ 11  Ug kini nabungkag niadtong adlawa, ug ang mga sinakit taliwala sa panon+ nga nagtan-aw+ kanako nahibalo sa ingon nga kadto maoy pulong ni Jehova. 12  Unya ako miingon kanila: “Kon maayo sa inyong mga mata,+ ihatag kanako ang akong suhol; apan kon dili, ayaw ihatag.” Ug ila akong gibayran sa akong suhol, katloan ka pirasong plata.+ 13  Niana, si Jehova miingon kanako: “Isalibay kana ngadto sa tipiganan sa bahandi+​—⁠ang halangdong bili nga gibili kanako pinasukad sa ilang panglantaw.”+ Busa gikuha ko ang katloan ka pirasong plata ug gisalibay kini ngadto sa tipiganan sa bahandi sa balay ni Jehova.+ 14  Unya giputolputol ko ang akong ikaduhang sungkod, ang Panag-usa,+ aron maputol ang pagkamanagsoon+ tali sa Juda ug sa Israel.+ 15  Ug si Jehova miingon kanako: “Magkuha ka pa ug mga galamiton sa usa ka walay-pulos nga magbalantay.+ 16  Kay ania, patindogon ko ang usa ka magbalantay sa yuta.+ Dili niya tagdon ang karnero nga ginalaglag.+ Ang nati dili niya pangitaon, ug ang nabalian nga karnero dili niya ayohon.+ Ang nagapahiluna sa iyang kaugalingon dili niya hatagan ug pagkaon, ug ang unod sa matambok iyang kaonon,+ ug ang mga kuko sa karnero iyang lakniton.+ 17  Alaot ang akong walay pulos nga magbalantay,+ nga nagabiya sa panon sa mga karnero!+ Usa ka espada modapat sa iyang bukton ug sa iyang tuo nga mata. Ang iyang bukton mokuyos gayod,+ ug ang iyang tuo nga mata mohalap gayod.”

Mga Footnote