Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Tito 3:1-15

3  Magpadayon ka sa pagpahinumdom kanila nga magpasakop+ ug magmasinugtanon sa mga kagamhanan ug sa mga awtoridad ingon nga mga magmamando,+ nga andam alang sa tanang maayong buhat,+  nga dili magsultig daotan mahitungod kang bisan kinsa, dili palaaway,+ makataronganon,+ magpasundayag ug bug-os nga kalumo sa tanang tawo.+  Kay bisan gani kita kanhi mga walay salabotan, dili-masinugtanon, gipahisalaag, mga naulipon sa nagkadaiyang mga tinguha ug mga kalipayan, nanaggawi sa pagkadaotan ug pagkamasinahon, takos kasilagan, nagdumtanay sa usag usa.+  Hinunoa, sa dihang gipadayag+ ang kalulot+ ug ang gugma alang sa tawo sa atong Manluluwas,+ ang Diyos,  dili tungod sa mga buhat+ sa pagkamatarong nga atong nahimo,+ kondili sumala sa iyang kaluoy+ kita iyang giluwas pinaagi sa paghugas+ nga nagdala kanato sa kinabuhi+ ug sa paghimo kanatong bag-o pinaagi sa balaang espiritu.+  Kini nga espiritu iyang gibubo nga madagayaon kanato pinaagi ni Jesu-Kristo nga atong Manluluwas,+  aron nga, human ikapahayag nga matarong+ tungod sa iyang dili-takos nga kalulot,+ kita mahimong mga manununod+ sumala sa paglaom sa kinabuhing walay kataposan.+  Kasaligan kini nga mga pulong,+ ug mahitungod niining mga butanga buot ko nga ikaw sa kanunay kusganong magpahayag, aron nga mabutang kanunay sa mga hunahuna niadtong nagtuo sa Diyos ang pagpadayon sa maayong mga buhat.+ Kining mga butanga maayo ug mapuslanon sa mga tawo.  Apan likayi ang binuang nga mga pagpangutana+ ug pagtuki sa mga talaan sa kagikan+ ug panagbangi+ ug mga panaglalis bahin sa Balaod,+ kay kini walay kapuslanan ug kawang. 10  Mahitungod sa tawo nga nagpasiugda ug sekta,+ isalikway+ siya human sa una ug ikaduhang pahimangno;+ 11  sa pagkahibalo nga ang maong tawo nahisalaag ug nagpakasala, kay siya hinukman sa kaugalingon.+ 12  Sa dihang ikapadala ko na kanimo si Artemas o si Tiquico,+ paningkamoti gayod nga makaadto kanako sa Nicopolis, kay nakahukom ako nga didto magpalabay sa tingtugnaw.+ 13  Itagana ang mga kinahanglanon ni Zenas, nga batid sa Balaod, ug ni Apolos alang sa ilang panaw, aron dili sila makulangan sa bisan unsa.+ 14  Apan pakat-ona usab ang atong mga tawo sa pagkugi sa maayong mga buhat aron matagan-an ang ilang dinaliang mga panginahanglan,+ aron dili sila mahimong dili-mabungahon.+ 15  Ang tanan nga kauban nako nangomosta kanimo.+ Ipangomosta ako kanila nga nagmahal kanato diha sa pagtuo. Hinaot ang dili-takos nga kalulot magauban kaninyong tanan.+

Mga Footnote