Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Sofonias 1:1-18

1  Ang pulong ni Jehova nga midangat kang Sofonias nga anak nga lalaki ni Cusi nga anak nga lalaki ni Gedalias nga anak nga lalaki ni Amarias nga anak nga lalaki ni Ezequias sa mga adlaw ni Josias+ nga anak nga lalaki ni Amon+ nga hari sa Juda:  “Tibawason ko gayod ang tanang butang gikan sa nawong sa yuta,” mao ang giingon ni Jehova.+  “Tibawason ko ang yutan-ong tawo ug ang hayop.+ Tibawason ko ang naglupad nga linalang sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat,+ ug ang mga kapandolan sa mga daotan;+ ug putlon ko ang katawhan gikan sa nawong sa yuta,”+ mao ang giingon ni Jehova.  “Ug pagatuy-oron ko ang akong kamot batok sa Juda ug batok sa tanang molupyo sa Jerusalem,+ ug putlon ko gikan niining dapita ang mga nahibilin sa Baal,+ ang ngalan sa mga saserdote sa langyaw nga diyos uban sa mga saserdote,+  ug kadtong mga nagyukbo sa panon sa kalangitan diha sa mga atop,+ ug kadtong mga nagyukbo,+ nga naghimog mga panumpa kang Jehova+ ug naghimog mga panumpa sa ngalan ni Malcam;+  ug kadtong mga mibiya sa pagsunod kang Jehova+ ug wala mangita kang Jehova ug wala magpakisayod kaniya.”+  Paghilom kamo sa atubangan sa Soberanong Ginoong Jehova;+ kay ang adlaw ni Jehova haduol na,+ kay si Jehova nag-andam ug usa ka halad;+ iyang gibalaan+ ang iyang mga dinapit.  “Ug mahitabo gayod sa adlaw sa paghalad alang kang Jehova nga akong pagatagdon ang mga prinsipe, ug ang mga anak nga lalaki sa hari,+ ug ang tanan nga nagasul-ob ug besti sa langyaw.+  Ug akong pagatagdon ang tagsatagsa nga nagasaka sa plataporma nianang adlawa, silang nagapuno sa balay sa ilang mga agalon sa kapintasan ug sa panglimbong.+ 10  Ug nianang adlawa,” mao ang giingon ni Jehova, “adunay tingog sa pagtuaw gikan sa Ganghaan sa Isda,+ ug usa ka pagtiyabaw gikan sa ikaduhang seksiyon sa siyudad,+ ug usa ka dakong paghagsa gikan sa kabungtoran.+ 11  Tiyabaw,+ kamong mga molupyo sa Maktes, kay ang tanang tawo nga magpapatigayon gipahilom;+ ang tanan nga nagtimbang ug plata gilaglag. 12  “Ug mahitabo gayod nianang panahona nga akong susihon pag-ayo ang Jerusalem pinaagig mga lampara,+ ug akong pagatagdon ang mga lalaki nga samag milugdang diha sa ilang linugdang sa bino+ ug nga nag-ingon diha sa ilang kasingkasing, ‘Si Jehova dili magbuhat ug maayo, ug siya dili magbuhat ug daotan.’+ 13  Ug ang ilang bahandi pagailogon ug ang ilang mga balay pagalumpagon.+ Ug sila magatukod ug mga balay, apan dili nila pagapuy-an;+ ug sila magatanom ug mga parasan, apan sila dili magainom sa bino niana.+ 14  “Ang dakong adlaw+ ni Jehova haduol na.+ Kini haduol na, ug nagadali sa hilabihan.+ Ang tingog sa adlaw ni Jehova mapait.+ Didto ang tawong gamhanan mosiyagit.+ 15  Kanang adlawa maoy usa ka adlaw sa mabangis nga kasuko, usa ka adlaw sa kasakitan ug kagul-anan,+ usa ka adlaw sa bagyo ug sa kagun-oban, usa ka adlaw sa kangitngit ug kangiob,+ usa ka adlaw sa panganod ug sa mabagang kangiob, 16  usa ka adlaw sa pagbudyong ug sa pagpasidaan sa gubat,+ batok sa mga kinutaang siyudad ug batok sa hatag-as nga mga torre sa eskina.+ 17  Ug ako magpahinabog kasakit sa mga tawo, ug sila magalakaw gayod sama sa mga tawong buta;+ tungod kay sila nakasala batok kang Jehova.+ Ug ang ilang dugo igabubo sama sa abog,+ ug ang ilang mga tinai sama sa kinalibang.+ 18  Ang ilang plata o ang ilang bulawan dili makaluwas kanila sa adlaw sa mabangis nga kasuko ni Jehova;+ apan pinaagi sa kalayo sa iyang kasibot ang tibuok yuta pagalamyon,+ tungod kay iyang pagapuohon, sa makalilisang gayod, ang tanang molupyo sa yuta.”+

Mga Footnote