Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Santiago 5:1-20

5  Umari, karon, kamong mga tawong dato,+ panghilak, paniyabaw kamo tungod sa mga kaalaotan nga nagsingabot kaninyo.+  Ang inyong mga bahandi nangadugta, ug ang inyong panggawas nga mga besti gipangutkot sa tangkob.+  Ang inyong bulawan ug plata giut-ot sa taya, ug ang taya niini mahimong usa ka pamatuod batok kaninyo ug mout-ot sa inyong kaunoran. Usa ka butang nga sama sa kalayo+ ang inyong ginatigom+ sa kataposang mga adlaw.+  Tan-awa! Ang mga suhol nga alang sa mga mamumuo nga nag-ani sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag,+ nagpunay sa pagtuaw,+ ug ang mga pagpangayo ug tabang+ gikan sa mga mag-aani nakaabot sa mga dalunggan+ ni Jehova sa mga panon.  Nagkinabuhi kamo nga maluho dinhi sa yuta ug nangagpas sa unodnong kalipayan.+ Nagpatambok kamo sa inyong mga kasingkasing sa adlaw sa pagpangihaw.+  Gihukman ninyo, gibuno ninyo ang tawong matarong. Dili ba gisupak man niya kamo?+  Busa, mga igsoon, magmapailobon hangtod sa presensiya+ sa Ginoo. Tan-awa! Ang mag-uuma nagpadayon sa paghulat sa bililhong abot sa yuta, nga nagpailob niini hangtod nga madawat niya ang sayong ulan ug ang ulahing ulan.+  Kamo usab kinahanglang magpailob;+ lig-ona ang inyong mga kasingkasing, tungod kay ang presensiya sa Ginoo haduol na.+  Mga igsoon, ayaw kamo pagpanghupaw batok sa usag usa, aron dili kamo pagahukman.+ Tan-awa! Ang Maghuhukom nagbarog atubangan sa mga pultahan.+ 10  Mga igsoon, himoa ninyong sumbanan+ sa pag-antos sa daotan+ ug sa pagkamapailobon+ ang mga manalagna,+ nga nagsulti sa ngalan ni Jehova.+ 11  Tan-awa! Gipahayag namo nga malipayon kadtong nakaantos.+ Nakadungog kamo bahin sa pagkamainantoson ni Job+ ug nakakita sa sangpotanan nga gihatag ni Jehova,+ nga si Jehova malumo kaayo sa pagmahal ug maluluy-on.+ 12  Apan, labaw sa tanan mga igsoon ko, hunong na sa pagpanumpa, oo, pinasukad man sa langit o sa yuta o sa bisan unsa pang ubang panumpa.+ Hinunoa himoa ang inyong Oo nga magkahulogan ug Oo, ug ang inyong Dili, Dili, aron kamo dili mahiagom sa paghukom.+ 13  Aduna bay nagaantos ug daotan kaninyo? Magpadayon siya sa pag-ampo.+ Aduna bay nagmasadyaon? Paawita siya ug mga salmo.+ 14  Aduna bay masakiton kaninyo?+ Magpatawag siyag mga ansiyano+ sa kongregasyon, ug paampoa sila alang kaniya, nga maghaplas kaniya ug lana+ sa ngalan ni Jehova. 15  Ug ang pag-ampo sa pagtuo mag-ayo sa usa nga naluya,+ ug si Jehova magbangon kaniya.+ Dugang pa, kon siya nakasala, siya pagapasayloon.+ 16  Busa sa dayag isugid + ninyo ang inyong mga sala sa usag usa ug pag-ampo alang sa usag usa, aron kamo mangaayo.+ Ang pangamuyo sa usa ka tawong matarong, sa dihang kini nagalihok, adunay dakong puwersa.+ 17  Si Elias maoy usa ka tawo nga may pagbati nga sama kanato,+ bisan pa niana diha sa pag-ampo siya nag-ampo nga dili moulan;+ ug wala moulan sa yuta sulod sa tulo ka tuig ug unom ka bulan. 18  Ug siya nag-ampo pag-usab, ug ang langit nagpaulan ug ang yuta nagpatungha sa abot niini.+ 19  Mga igsoon ko, kon aduna kaninyoy mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may usa nga makapabalik kaniya,+ 20  hibaloi nga siya nga makapabalik sa makasasala gikan sa sayop+ niyang dalan magluwas sa iyang kalag gikan sa kamatayon+ ug magtabon sa daghang sala.+

Mga Footnote