Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Santiago 3:1-18

3  Mga igsoon ko, dili daghan kaninyo ang angay nga mahimong mga magtutudlo,+ kay nahibalo nga kita makadawat ug mas bug-at nga paghukom.+  Kay kitang tanan mangapandol sa makadaghan.+ Kon adunay dili mapandol sa pulong,+ siya usa ka tawong hingpit,+ nga makahimo usab sa pagrenda sa iyang tibuok lawas.  Kon busalan+ nato ang mga baba sa mga kabayo aron sila mosunod kanato,+ madumala usab nato ang ilang tibuok lawas.  Tan-awa! Bisan ang mga barko, bisag kini dagko kaayo ug ginaduso sa makusog nga hangin, ginapalawig sa usa ka gamay kaayong timon+ kon asa buot iliso sa tawo ang timon.  Sa samang paagi, usab, ang dila maoy usa ka gamayng sangkap apan nagapanghambog ug dagkong mga butang.+ Tan-awa! Pagkagamay sa gikinahanglang kalayo aron sa pagsunog sa dako kaayong kakahoyan!  Buweno, ang dila usa ka kalayo.+ Ang dila nahimong usa ka kalibotan sa pagkadili-matarong taliwala sa atong mga sangkap, kay kini naghugaw sa tibuok lawas+ ug gipadilaab ang ligid sa kinaiyanhong kinabuhi ug kini gipadilaab sa Gehenna.  Kay ang tanang matang sa ihalas nga mananap ingon man ang langgam ug ang nagakamang nga linalang ug ang linalang sa dagat mapaaghop ug napaaghop sa tawo.+  Apan ang dila, walay usa ka tawo ang arang nga makapaaghop niini. Usa ka dili-mapugngan makadaot nga butang, kini puno sa hilo nga makamatay.+  Pinaagi niini ginadayeg nato si Jehova,+ ang Amahan+ mismo, ug pinaagi niini ginatunglo+ nato ang mga tawo nga gibuhat “sa dagway sa Diyos.”+ 10  Gikan sa mao ra nga baba nagagula ang pagdayeg ug ang pagtunglo. Mga igsoon ko, dili angay nga kining mga butanga magpadayon nga mahitabo nga ingon niini.+ 11  Ang usa ka tuboran+ dili makapasugwak sa tam-is ug sa pait nga tubig gikan sa mao rang tinubdan, dili ba? 12  Mga igsoon ko, ang usa ka kahoyng igos dili makapamungag mga olibo o ang usa ka paras ug mga igos, dili ba?+ Ni ang parat nga tubig makapatunghag tam-is nga tubig. 13  Kinsay maalamon ug masinaboton kaninyo? Ipakita niya gikan sa iyang maayong panggawi ang iyang binuhatan+ nga may kalumo nga iya sa kaalam. 14  Apan kon ang inyong kasingkasing naghambin ug mapait nga pangabugho+ ug pagkamatigion,+ ayaw pagpanghambog+ ug pagpamakak batok sa kamatuoran.+ 15  Dili kini ang kaalam nga gikan sa itaas,+ kondili kini yutan-on,+ mananapon, demonyohanon.+ 16  Kay kon diin anaa ang pangabugho+ ug pagkamatigion, anaa ang kasamok ug ang tanang mangil-ad nga butang.+ 17  Apan ang kaalam+ nga gikan sa itaas maoy una sa tanan putli,+ unya makigdaiton,+ makataronganon,+ andam mosunod, tugob sa kaluoy ug maayong mga bunga,+ dili mapihigpihigon,+ dili salingkapaw.+ 18  Dugang pa, ang bunga+ sa pagkamatarong+ may binhi nga gipugas ubos sa malinawong+ mga kahimtang alang niadtong nagapakigdait.+

Mga Footnote