Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Santiago 2:1-26

2  Mga igsoon ko, wala kamo mangupot sa pagtuo sa atong Ginoong Jesu-Kristo, nga atong himaya,+ tungod sa mga buhat sa paboritismo,+ dili ba?  Kay, kon ang usa ka tawo nga may mga singsing nga bulawan sa iyang mga tudlo ug nagsul-ob ug maanindot nga besti mosulod sa inyong panagkatigom,+ ug ang usa ka tawong kabos nga lago ug pamesti mosulod usab,+  ug unya inyong paboran+ ang usa nga nagsul-ob ug maanindot nga besti ug moingon: “Lingkod dinhi sa maayong dapit,” ug kamo moingon sa kabos: “Pagtindog lang,” o kaha: “Lingkod diha sa ubos duol sa tumbanan sa akong mga tiil,”  kamo adunay pagpihig sa inyong taliwala+ ug kamo nahimong mga maghuhukom+ nga nagpakanaog ug daotang mga desisyon,+ dili ba?  Pamati, hinigugma ko nga mga igsoon. Gipili sa Diyos ang mga kabos+ maylabot sa kalibotan aron mahimong dato+ sa pagtuo ug mga manununod sa gingharian, nga iyang gisaad niadtong nahigugma kaniya,+ dili ba?  Hinunoa, gipakaulawan ninyo ang tawong kabos. Gilupigan+ kamo sa mga dato, ug gitaral kamo nila sa mga hukmanan,+ dili ba?  Ilang gipasipalahan+ ang maayong ngalan nga gingalan kaninyo,+ dili ba?  Karon, kon kamo nagpadayon sa pagtuman sa harianong balaod+ sumala sa kasulatan: “Higugmaon mo ang imong silingan sama sa imong kaugalingon,”+ maayo ang inyong gibuhat.  Apan kon kamo magpadayon sa pagpakitag paboritismo,+ kamo nakasala, kay kamo gihukman sa balaod+ ingong mga malinapason. 10  Kay si bisan kinsa nga magbantay sa kinatibuk-an sa Balaod apan makahimog sayop nga lakang sa usa niini, siya sad-an sa tanan niini.+ 11  Kay siya nga nag-ingon: “Dili ka manapaw,”+ nag-ingon usab: “Dili ka magbuno.”+ Karon, kon ikaw wala manapaw apan ikaw nakabuno, ikaw nahimong malinapason sa balaod. 12  Magpadayon kamo sa pagsulti sa ingon nga paagi ug magpadayon kamo sa pagbuhat sa ingon nga paagi sama niadtong pagahukman sumala sa balaod sa mga tawong may kagawasan.+ 13  Kay ang tawong dili magpakitag kaluoy pagahukman nga walay kaluoy.+ Ang kaluoy magmadaogon batok sa paghukom. 14  Mga igsoon ko, unsay kapuslanan kon ang usa ka tawo moingon nga siya adunay pagtuo+ apan wala siyay binuhatan?+ Kana nga pagtuo dili makaluwas kaniya, dili ba?+ 15  Kon ang usa ka igsoong lalaki o babaye anaa sa hubo nga kahimtang ug walay pagkaon nga igo alang sa maong adlaw,+ 16  ug unya usa kaninyo moingon kanila: “Panglakaw kamo nga malinawon, painiti ug busga ang inyong kaugalingon,” apan wala ninyo sila hatagi sa mga kinahanglanon alang sa ilang lawas, unsay kapuslanan niini?+ 17  Busa, sa ingon usab, ang pagtuo patay, kon kini walay binuhatan.+ 18  Apan, adunay moingon: “Ikaw adunay pagtuo, ug ako adunay binuhatan. Ipakita kanako ang imong pagtuo nga bulag sa binuhatan, ug akong ipakita kanimo ang akong pagtuo pinaagi sa akong binuhatan.”+ 19  Ikaw nagtuo nga adunay usa ka Diyos, dili ba?+ Maayo ang imong ginabuhat. Ug gani ang mga demonyo nagtuo man ug nagapangurog.+ 20  Apan, Oh tawong walay kabuot, buot ka bang masayod nga ang pagtuo nga bulag sa binuhatan dili aktibo? 21  Dili ba si Abraham nga atong amahan+ gipahayag nga matarong pinaagi sa binuhatan human niya ihalad si Isaac nga iyang anak diha sa halaran?+ 22  Nakita mo nga ang iyang pagtuo naglihok diay duyog sa iyang mga binuhatan ug pinaagi sa iyang mga binuhatan ang iyang pagtuo nahingpit,+ 23  ug ang kasulatan natuman nga nag-ingon: “Si Abraham nagbutang ug pagtuo kang Jehova, ug kadto giisip kaniya ingong pagkamatarong,”+ ug siya gitawag nga “higala ni Jehova.”+ 24  Nakita ninyo nga ang usa ka tawo igapahayag nga matarong+ pinaagi sa binuhatan,+ ug dili pinaagi sa pagtuo lamang.+ 25  Sa samang paagi dili ba usab si Rahab+ nga pampam gipahayag nga matarong pinaagi sa binuhatan, human nga maabiabihon niyang gidawat ang mga mensahero ug gipalakaw sila sa laing agianan?+ 26  Sa pagkatinuod, maingon nga patay ang lawas nga walay espiritu,+ sa ingon usab patay ang pagtuo nga walay binuhatan.+

Mga Footnote