Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salmo 74:1-23

Maskil. Iya ni Asap.+ 74  Oh Diyos, nganong gisalikway mo kami hangtod sa kahangtoran?+Nganong nagaaso ang imong kasuko batok sa mga karnero sa imong sibsibanan?+   Hinumdomi ang imong katigoman nga imong nabatonan kanhi,+Ang tribo nga imong gitubos ingon nga imong panulondon,+Kining Bukid sa Zion nga imong ginapuy-an.+   Alsaha ang imong mga tiil ngadto sa mga pagkalaglag nga dumalayon.+Ang tanang butang diha sa balaang dapit giamong-amongan sa kaaway.+   Kadtong nagapakitag pagkamabatokon kanimo nagngulob sa taliwala sa imong dapit nga tigomanan.+Gipahimutang nila ang ilang kaugalingong mga ilhanan ingong mao ang mga ilhanan.+   Ang usa banggiitan nga sama kaniya nga mobakyaw ug mga atsa diha sa masiot nga kakahoyan.   Ug karon ang mga kinulit gikan niana, ang tanan gayod, ginahapak nila sa gamayng atsa ug sa mga pakang nga puthaw ug tumoy.+   Gisugnod nila sa kalayo ang imong sangtuwaryo.+Gipasipalahan nila ang tabernakulo sa imong ngalan ngadto mismo sa yuta.+   Sila, ingon man ang ilang mga kaliwat, sa tingob nag-ingon sulod sa ilang kasingkasing:“Ang tanang dapit nga tigomanan sa Diyos diha sa yuta pagasunogon.”+   Ang atong mga ilhanan wala na nato makita; wala nay manalagna,+Ug walay usa kanato ang nahibalo kon hangtod kanus-a. 10  Hangtod kanus-a ba, Oh Diyos, nga ang kaaway magapadayon sa pagpakaulaw?+Magapadayon ba sa pagpasipala ang kaaway sa imong ngalan hangtod sa kahangtoran?+ 11  Nganong wala mo palihoka ang imong kamot, ang imong tuong kamot mismo,+Gikan sa taliwala sa imong sabakan aron tibawason kami? 12  Bisan pa niana ang Diyos mao ang akong Hari sukad pa kanhi,+Ang Usa nga nagahimo ug dakong pagluwas sa taliwala sa yuta.+ 13  Gikutaw mo ang dagat pinaagi sa imong kusog;+Gidugmok mo ang mga ulo sa dagkong mga linalang sa dagat diha sa katubigan.+ 14  Gidugmok mo ang mga ulo sa Leviatan.+Gihatag mo kini ingon nga pagkaon sa katawhan, niadtong nagapuyo sa walay-tubig nga mga rehiyon.+ 15  Ikaw mao ang Usa nga nagbahin sa tuboran ug sa sapa;+Gipauga mo ang nagaagos-kanunay nga mga suba.+ 16  Imo ang adlaw; imo usab ang gabii.+Giandam mo ang banwag, bisan ang adlaw.+ 17  Ikaw mao ang nagbutang sa tanang utlanan sa yuta;+Ang ting-init ug ang tingtugnaw​—⁠ikaw mao ang naghimo kanila.+ 18  Hinumdomi kini: Ang kaaway nagpakaulaw, Oh Jehova,+Ug ang walay salabotan nga katawhan nagpasipala sa imong ngalan.+ 19  Ayaw itugyan sa ihalas nga mananap ang kalag sa imong tukmo.+Ayaw hikalimti ang kinabuhi sa imong mga sinakit hangtod sa kahangtoran.+ 20  Tagda ang pakigsaad,+Kay ang mangitngit nga mga dapit sa yuta napuno sa mga puloy-anan sa kapintasan.+ 21  Oh nga dili unta mobalik ang mga dinaogdaog nga napakaulawan.+Pagadayegon unta ang imong ngalan sa sinakit ug sa kabos.+ 22  Tindog, Oh Diyos, dumalaha ang imong kaugalingong buroka.+Hinumdomi ang pagpakaulaw kanimo sa usa nga walay salabotan sa tibuok nga adlaw.+ 23  Ayaw hikalimti ang tingog niadtong mga nagapakitag pagkamabatokon kanimo.+Ang kabanha niadtong mga nagatindog batok kanimo nagasaka sa kanunay.+

Mga Footnote