Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salmo 71:1-24

71  Kanimo, Oh Jehova, midangop ako.+Oh nga dili gayod unta ako maulawan.+   Sa imong pagkamatarong luwason mo unta ako ug tagan-an ug kaikyasan.+Ikiling kanako ang imong igdulungog ug luwasa ako.+   Mahimo ka unta nga usa ka kuta nga bato alang kanako nga madangpan kanunay.+Magsugo ka aron sa pagluwas kanako,+Kay ikaw mao ang akong dakong bato ug ang akong salipdanan.+   Oh Diyos ko, tagan-i ako ug kaikyasan gikan sa kamot sa daotan,+Gikan sa kamot sa nagabuhat sa pagkadili-matarong ug pagkamalupigon.+   Kay ikaw mao ang akong paglaom,+ Oh Soberanong Ginoong Jehova, ang akong pagsalig sukad sa akong pagkabatan-on.+   Diha kanimo nagsandig ako sukad pa sa tiyan;+Ikaw mao ang Usa nga nagbulag kanako gikan sa kahiladmang mga bahin sa akong inahan.+Sa kanunay ako magadayeg kanimo.+   Ako nahimong sama sa usa ka milagro alang sa daghang tawo;+Apan ikaw mao ang akong lig-ong dalangpanan.+   Ang akong baba napuno sa pagdayeg kanimo,+Sa tibuok nga adlaw sa imong katahom.+   Ayaw ako isalikway sa panahon sa akong pagkatigulang;+Sa diha nga ang akong kusog maluya na, ayaw ako pagbiyai.+ 10  Kay ang akong mga kaaway nagsulti mahitungod kanako,+Ug silang nagbantay batok sa akong kalag nagsabotsabot sa tingob,+ 11  Nga nagaingon: “Ang Diyos mibiya kaniya.+Gukda ug dakpa siya, kay walay usa nga moluwas kaniya.”+ 12  Oh Diyos, ayaw pagpahilayo gikan kanako.+Oh Diyos ko, pagdali sa pagtabang kanako.+ 13  Maulawan unta sila, malaglag unta sila, sila nga nakigbatok sa akong kalag.+Mahupngan unta sa kaulawan ug pagkapinaubos silang nagtinguha sa akong katalagman.+ 14  Apan alang kanako, ako magahulat kanunay,+Ug dugangan ko ang imong tanang pagdayeg. 15  Ang akong baba magasugilon sa imong pagkamatarong,+Sa imong pagluwas sa tibuok nga adlaw,+Kay wala ko mahibaloi ang gidaghanon niini.+ 16  Moanha ako uban sa dakong gahom,+ Oh Soberanong+ Ginoong Jehova;Pagahisgotan ko ang imong pagkamatarong, ang imo lamang.+ 17  Oh Diyos, gitudloan mo ako sukad pa sa akong pagkabatan-on,+Ug hangtod karon nagpadayon ako pagsaysay sa imong katingalahang mga buhat.+ 18  Ug bisan hangtod sa pagkatigulang ug pagkaubanon, Oh Diyos, ayaw ako pagbiyai,+Hangtod nga makasaysay ako mahitungod sa imong bukton ngadto sa kaliwatan,+Mahitungod sa imong pagkagamhanan ngadto sa tanan nga moabot.+ 19  Ang imong pagkamatarong, Oh Diyos, maoy hangtod sa kahitas-an;+Kon bahin sa dagkong mga butang nga imong nabuhat,+Oh Diyos, kinsa ang sama kanimo?+ 20  Tungod kay gipakita mo kanako ang daghang kasakitan ug katalagman,+Imo unta akong buhion pag-usab;+Ug imo unta akong haw-ason pag-usab gikan sa halawom nga katubigan sa yuta.+ 21  Dugangan mo pa unta ang akong kadako,+Ug libotan mo unta ug hupayon ako.+ 22  Ako usab, ako magadayeg kanimo pinaagi sa usa ka kinuldasang tulonggon,+Mahitungod sa imong kamatinud-anon, Oh Diyos ko.+Magaawit ako ug mga pagdayeg kanimo pinaagi sa alpa, Oh Balaang Usa sa Israel.+ 23  Ang akong mga ngabil magahugyaw sa kalipay sa dihang buot ko nga magaawit ug mga pagdayeg kanimo,+Mao man usab ang akong kalag nga imong gitubos.+ 24  Ang akong dila usab, sa tibuok nga adlaw, magasulti sa hinayng tingog sa imong pagkamatarong,+Kay sila naulawan, kay sila nanglipaghong, sila nga nagtinguha sa akong katalagman.+

Mga Footnote