Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 68:1-35

Ngadto sa direktor. Iya ni David. Usa ka salmo, usa ka awit. 68  Patindoga ang Diyos,+ patibulaaga ang iyang mga kaaway,+Ug kadtong mga nagdumot pag-ayo kaniya pakalagiwa tungod kaniya.+   Ingon sa aso nga ginapadpad, ikaw unta magaabog kanila;+Ingon sa talo nga matunaw tungod sa kalayo,+Mahanaw unta ang mga daotan gikan sa atubangan sa Diyos.+   Apan kon bahin sa mga matarong, himoa nga magmaya sila,+Himoa nga magsadya sila sa atubangan sa Diyos,+Ug magkalipay sila uban ang pagmaya.+   Magaawit kamo sa Diyos, magaawit kamo ug mga pagdayeg sa iyang ngalan;+Ipatugbaw ang usa ka awit alang sa Usa nga nagaagi latas sa desyertong kapatagan+Ingong si Jah, nga mao ang iyang ngalan;+ ug magmaya sa iyang atubangan;   Usa ka amahan sa mga bata nga ilo-sa-amahan ug usa ka maghuhukom sa mga babayeng balo+Ang Diyos nga anaa sa iyang balaang puloy-anan.+   Ginapapuyo sa Diyos ang mga nag-inusara diha sa usa ka balay;+Ginapagula niya ang mga binilanggo ngadto sa bug-os nga kauswagan.+Apan, kon bahin sa mga gahian, sila magapuyo gayod sa napagba nga yuta.+   Oh Diyos, sa diha nga ikaw nag-una sa imong katawhan,+Sa diha nga ikaw milatas sa desyerto+—⁠Seʹlah   Ang yuta nauyog,+Ang langit usab nagpaulan tungod sa Diyos;+Kadtong Sinai nauyog tungod sa Diyos,+ ang Diyos sa Israel.+   Ang kusog nga ulan imong gipabundak, Oh Diyos;+Ang imong panulondon, bisan sa dihang kini naluya na—⁠imo kining gipabaskog pag-usab.+ 10  Ang imong pundok sa mga tolda+—⁠sila nagpuyo niini;+Tungod sa imong kaayo imo kining giandam alang sa sinakit, Oh Diyos.+ 11  Si Jehova nag-ingon;+Ang kababayen-an nga nagapahayag sa maayong balita maoy usa ka dakong panon.+ 12  Bisan ang mga hari sa kasundalohan mokalagiw, sila mokalagiw.+Kon bahin kaniya nga magapabilin sa balay, siya makaambit sa inagaw.+ 13  Bisan kon kamo nanghigda taliwala sa mga tapok sa abo sa kampo,Anaa unya ang mga pako sa salampati nga naputos sa plataUg ang iyang mga dagang sa dalagong-berde nga bulawan.+ 14  Sa dihang ang Usa nga Labing Gamhanan nagpatibulaag sa mga hari niana,+Nagsugod ang pag-ulan ug niyebe sa Zalmon.+ 15  Ang bukirong rehiyon sa Basan+ maoy usa ka bukid sa Diyos;+Ang bukirong rehiyon sa Basan maoy usa ka bukid sa mga taluktok.+ 16  Nganong kamo, Oh mga bukid sa mga taluktok, nagatan-aw nga masinahonSa bukid nga gitinguha sa Diyos nga iyang pagapuy-an?+Si Jehova mopuyo gayod niana hangtod sa kahangtoran.+ 17  Ang mga karo nga iggugubat sa Diyos tinagpulo ka libo, libolibo ka linibo.+Gikan sa Sinai si Jehova miabot sa balaang dapit.+ 18  Misaka ka sa kahitas-an;+Nagdala ka ug mga binihag;+Nagkuha ka ug mga gasa nga mga lalaki,+Oo, bisan ang mga gahian,+ aron sa pagpuyo sa ilang taliwala,+ Oh Jah nga Diyos. 19  Dalayegon si Jehova, nga sa adlaw-adlaw nagapas-an sa atong luwan,+Ang matuod nga Diyos sa atong kaluwasan.+ Seʹlah. 20  Ang matuod nga Diyos maoy usa ka Diyos sa mga buhat sa pagluwas alang kanato;+Ug iya ni Jehova nga Soberanong+ Ginoo ang mga dalan sa paglingkawas sa kamatayon.+ 21  Sa pagkatinuod dugmokon sa Diyos ang ulo sa iyang mga kaaway,+Ang buhokon nga alimpulo ni bisan kinsang nagalakaw diha sa iyang pagkasad-an.+ 22  Si Jehova nag-ingon: “Gikan sa Basan dad-on ko pagbalik,+Dad-on ko sila pagbalik gikan sa mga kahiladman sa dagat,+ 23  Aron makapanghimasa ka sa imong tiil diha sa dugo,+Aron ang dila sa imong mga iro makabaton sa bahin niini gikan sa mga kaaway.”+ 24  Nakita nila ang imong mga parada, Oh Diyos,+Ang mga parada sa akong Diyos, ang akong Hari, ngadto sa balaang dapit.+ 25  Ang mga mag-aawit nag-una, ang mga magtutugtog sa kinuldasang mga tulonggon nagsunod kanila;+Sa taliwala mao ang mga dalaga nga nagapatunog ug mga tamborin.+ 26  Diha sa nagkatigom nga mga panon dayega ninyo ang Diyos,+Si Jehova, Oh kamo nga naggikan sa Tuboran sa Israel.+ 27  Anaa ang gamayng Benjamin nga nagamando kanila,+Ang mga prinsipe sa Juda uban ang ilang nagpaninggit nga panon,Ang mga prinsipe sa Zabulon, ang mga prinsipe sa Neptali.+ 28  Ang imong Diyos nagsugo sa imong kusog.+Ipakita ang kusog, Oh Diyos, ikaw nga milihok alang kanamo.+ 29  Tungod sa imong templo sa Jerusalem,+Ang mga hari magadala ug mga gasa alang kanimo.+ 30  Badlonga ang ihalas nga mananap sa mga tangbo,+ ang panon sa mga torong baka,+Uban sa mga nating baka sa mga katawhan, nga ang tagsatagsa nagatamak sa mga pirasong plata.+Siya nagpatibulaag sa mga katawhan nga malipay sa mga pagpakig-away.+ 31  Mga butang nga ginama sa bronse magagikan sa Ehipto;+Ang Cus magadali pagbayaw sa iyang mga kamot nga may mga gasa alang sa Diyos.+ 32  Oh kamong mga gingharian sa yuta, magaawit kamo ngadto sa Diyos,+Magaawit kamo ug mga pagdayeg kang Jehova—Seʹlah 33  Ngadto sa Usa nga nagasakay sa karaang langit sa mga langit.+Tan-awa! Siya magpatugbaw sa iyang tingog, usa ka kusog nga tingog.+ 34  Ipahinungod ninyo ang kusog ngadto sa Diyos.+Ang iyang pagkahalangdon anaa sa ibabaw sa Israel ug ang iyang kusog anaa sa kapanganoran.+ 35  Ang Diyos makalilisang gikan sa imong dakong sangtuwaryo.+Siya mao ang Diyos sa Israel, nga nagahatag ug kusog, ingon man ug gahom ngadto sa katawhan.+Dalayegon ang Diyos.+

Mga Footnote