Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 68:1-35

Ngadto sa direktor. Iya ni David. Usa ka salmo, usa ka awit. 68  Patindoga ang Diyos,+ patibulaaga ang iyang mga kaaway,+ Ug kadtong mga nagdumot pag-ayo kaniya pakalagiwa tungod kaniya.+   Ingon sa aso nga ginapadpad, ikaw unta magaabog kanila;+ Ingon sa talo nga matunaw tungod sa kalayo,+ Mahanaw unta ang mga daotan gikan sa atubangan sa Diyos.+   Apan kon bahin sa mga matarong, himoa nga magmaya sila,+ Himoa nga magsadya sila sa atubangan sa Diyos,+ Ug magkalipay sila uban ang pagmaya.+   Magaawit kamo sa Diyos, magaawit kamo ug mga pagdayeg sa iyang ngalan;+ Ipatugbaw ang usa ka awit alang sa Usa nga nagaagi latas sa desyertong kapatagan+ Ingong si Jah, nga mao ang iyang ngalan;+ ug magmaya sa iyang atubangan;   Usa ka amahan sa mga bata nga ilo-sa-amahan ug usa ka maghuhukom sa mga babayeng balo+ Ang Diyos nga anaa sa iyang balaang puloy-anan.+   Ginapapuyo sa Diyos ang mga nag-inusara diha sa usa ka balay;+ Ginapagula niya ang mga binilanggo ngadto sa bug-os nga kauswagan.+ Apan, kon bahin sa mga gahian, sila magapuyo gayod sa napagba nga yuta.+   Oh Diyos, sa diha nga ikaw nag-una sa imong katawhan,+ Sa diha nga ikaw milatas sa desyerto+Seʹlah   Ang yuta nauyog,+ Ang langit usab nagpaulan tungod sa Diyos;+ Kadtong Sinai nauyog tungod sa Diyos,+ ang Diyos sa Israel.+   Ang kusog nga ulan imong gipabundak, Oh Diyos;+ Ang imong panulondon, bisan sa dihang kini naluya na—imo kining gipabaskog pag-usab.+ 10  Ang imong pundok sa mga tolda+—sila nagpuyo niini;+ Tungod sa imong kaayo imo kining giandam alang sa sinakit, Oh Diyos.+ 11  Si Jehova nag-ingon;+ Ang kababayen-an nga nagapahayag sa maayong balita maoy usa ka dakong panon.+ 12  Bisan ang mga hari sa kasundalohan mokalagiw, sila mokalagiw.+ Kon bahin kaniya nga magapabilin sa balay, siya makaambit sa inagaw.+ 13  Bisan kon kamo nanghigda taliwala sa mga tapok sa abo sa kampo, Anaa unya ang mga pako sa salampati nga naputos sa plata Ug ang iyang mga dagang sa dalagong-berde nga bulawan.+ 14  Sa dihang ang Usa nga Labing Gamhanan nagpatibulaag sa mga hari niana,+ Nagsugod ang pag-ulan ug niyebe sa Zalmon.+ 15  Ang bukirong rehiyon sa Basan+ maoy usa ka bukid sa Diyos;+ Ang bukirong rehiyon sa Basan maoy usa ka bukid sa mga taluktok.+ 16  Nganong kamo, Oh mga bukid sa mga taluktok, nagatan-aw nga masinahon Sa bukid nga gitinguha sa Diyos nga iyang pagapuy-an?+ Si Jehova mopuyo gayod niana hangtod sa kahangtoran.+ 17  Ang mga karo nga iggugubat sa Diyos tinagpulo ka libo, libolibo ka linibo.+ Gikan sa Sinai si Jehova miabot sa balaang dapit.+ 18  Misaka ka sa kahitas-an;+ Nagdala ka ug mga binihag;+ Nagkuha ka ug mga gasa nga mga lalaki,+ Oo, bisan ang mga gahian,+ aron sa pagpuyo sa ilang taliwala,+ Oh Jah nga Diyos. 19  Dalayegon si Jehova, nga sa adlaw-adlaw nagapas-an sa atong luwan,+ Ang matuod nga Diyos sa atong kaluwasan.+ Seʹlah. 20  Ang matuod nga Diyos maoy usa ka Diyos sa mga buhat sa pagluwas alang kanato;+ Ug iya ni Jehova nga Soberanong+ Ginoo ang mga dalan sa paglingkawas sa kamatayon.+ 21  Sa pagkatinuod dugmokon sa Diyos ang ulo sa iyang mga kaaway,+ Ang buhokon nga alimpulo ni bisan kinsang nagalakaw diha sa iyang pagkasad-an.+ 22  Si Jehova nag-ingon: “Gikan sa Basan dad-on ko pagbalik,+ Dad-on ko sila pagbalik gikan sa mga kahiladman sa dagat,+ 23  Aron makapanghimasa ka sa imong tiil diha sa dugo,+ Aron ang dila sa imong mga iro makabaton sa bahin niini gikan sa mga kaaway.”+ 24  Nakita nila ang imong mga parada, Oh Diyos,+ Ang mga parada sa akong Diyos, ang akong Hari, ngadto sa balaang dapit.+ 25  Ang mga mag-aawit nag-una, ang mga magtutugtog sa kinuldasang mga tulonggon nagsunod kanila;+ Sa taliwala mao ang mga dalaga nga nagapatunog ug mga tamborin.+ 26  Diha sa nagkatigom nga mga panon dayega ninyo ang Diyos,+ Si Jehova, Oh kamo nga naggikan sa Tuboran sa Israel.+ 27  Anaa ang gamayng Benjamin nga nagamando kanila,+ Ang mga prinsipe sa Juda uban ang ilang nagpaninggit nga panon, Ang mga prinsipe sa Zabulon, ang mga prinsipe sa Neptali.+ 28  Ang imong Diyos nagsugo sa imong kusog.+ Ipakita ang kusog, Oh Diyos, ikaw nga milihok alang kanamo.+ 29  Tungod sa imong templo sa Jerusalem,+ Ang mga hari magadala ug mga gasa alang kanimo.+ 30  Badlonga ang ihalas nga mananap sa mga tangbo,+ ang panon sa mga torong baka,+ Uban sa mga nating baka sa mga katawhan, nga ang tagsatagsa nagatamak sa mga pirasong plata.+ Siya nagpatibulaag sa mga katawhan nga malipay sa mga pagpakig-away.+ 31  Mga butang nga ginama sa bronse magagikan sa Ehipto;+ Ang Cus magadali pagbayaw sa iyang mga kamot nga may mga gasa alang sa Diyos.+ 32  Oh kamong mga gingharian sa yuta, magaawit kamo ngadto sa Diyos,+ Magaawit kamo ug mga pagdayeg kang Jehova—Seʹlah 33  Ngadto sa Usa nga nagasakay sa karaang langit sa mga langit.+ Tan-awa! Siya magpatugbaw sa iyang tingog, usa ka kusog nga tingog.+ 34  Ipahinungod ninyo ang kusog ngadto sa Diyos.+ Ang iyang pagkahalangdon anaa sa ibabaw sa Israel ug ang iyang kusog anaa sa kapanganoran.+ 35  Ang Diyos makalilisang gikan sa imong dakong sangtuwaryo.+ Siya mao ang Diyos sa Israel, nga nagahatag ug kusog, ingon man ug gahom ngadto sa katawhan.+ Dalayegon ang Diyos.+

Mga Footnote