Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 59:1-17

Ngadto sa direktor. “Ayaw laglaga.” Iya ni David. Miktam. Sa dihang si Saul nagpasugo, ug sila nagpadayon pagbantay sa balay, aron sa pagpatay kaniya.+ 59  Luwasa ako gikan sa akong mga kaaway, Oh Diyos ko;+ Gikan niadtong motindog batok kanako panalipdan mo unta ako.+   Luwasa ako gikan sa mga mamumuhat sa butang nga makadaot,+ Ug luwasa ako gikan sa mga tawong sad-an sa dugo.   Kay, tan-awa! sila nagbanhig alang sa akong kalag;+ Ang mga kusgan miatake kanako,+ Dili tungod sa akong kalapasan, ni sa bisan unsa nga akong sala, Oh Jehova.+   Bisan ug walay kasaypanan, sila modalagan ug mangandam.+ Pagmata sa akong pagtawag ug tan-awa.+   Ug ikaw, Oh Jehova nga Diyos sa mga panon, mao ang Diyos sa Israel.+ Pagmata ug iliso ang imong pagtagad sa tanang kanasoran.+ Ayaw pakitaig kaluoy si bisan kinsa nga madaotong mga maluibon.+ Seʹlah.   Mopauli sila kanunay sa magabii;+ Mopaghot sila kanunay sama sa usa ka iro+ ug magalibotlibot sa siyudad.+   Tan-awa! Sila nagapabugwak sa ilang baba;+ Mga espada ang anaa sa ilang mga ngabil,+ Kay kinsa ang nagapatalinghog?+   Apan ikaw, Oh Jehova, magakatawa kanila;+ Imong himoon nga yubitonon ang tanang kanasoran.+   Oh Kusog ko, ako magatukaw kanimo;+ Kay ang Diyos mao ang akong luwas nga hataas nga dapit.+ 10  Ang akong Diyos sa mahigugmaong-kalulot moatubang kanako;+ Ipatan-aw sa Diyos kanako ang akong mga kaaway.+ 11  Ayaw sila patya, aron ang akong katawhan dili mahikalimot.+ Pinaagi sa imong kusog papatlaaga sila,+ Ug pukana sila, Oh Jehova nga among taming,+ 12  Tungod sa sala sa ilang baba, sa pulong sa ilang mga ngabil;+ Ug mabitik unta sila sa ilang garbo,+ Bisan tungod sa pagtunglo ug panglimbong nga ilang ginasublisubli. 13  Tibawasa sila sa kaaligutgot;+ Tibawasa sila, aron mawala na sila; Ug aron mahibalo sila nga ang Diyos nagamando sa Jacob ngadto sa mga kinatumyan sa yuta.+ Seʹlah. 14  Ug mobalik unta sila sa magabii; Ug mopaghot unta sila sama sa iro ug magalibotlibot sa siyudad.+ 15  Magalatagaw unta sila aron mangita ug makaon;+ Dili unta sila mabusog ni may kapahulayan sa tibuok gabii.+ 16  Apan alang kanako, ako magaawit mahitungod sa imong kusog,+ Ug sa pagkabuntag ako malipayong magahisgot mahitungod sa imong mahigugmaong-kalulot.+ Kay ikaw nahimong usa ka luwas nga hataas nga dapit alang kanako+ Ug usa ka dapit nga kadangpan sa adlaw sa akong kasakit.+ 17  Oh Kusog ko, ako magaawit ug mga pagdayeg kanimo,+ Kay ang Diyos mao ang akong luwas nga hataas nga dapit, ang akong Diyos sa mahigugmaong-kalulot.+

Mga Footnote