Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 55:1-23

Ngadto sa direktor sa kinuldasang mga tulonggon. Maskil. Iya ni David. 55  Patalinghogi, Oh Diyos, ang akong pag-ampo;+ Ug ayaw pagtago sa imong kaugalingon gikan sa akong hangyo alang sa pabor.+   Hatagi ako ug pagtagad ug tubaga ako.+ Dili ako mahimutang tungod sa akong kabalaka,+ Ug dili ko mapugngan ang kahigwaos,   Tungod sa tingog sa kaaway, tungod sa pagpiot sa daotan.+ Kay sila nagahulog kanunay ug kadaotan kanako,+ Ug tungod sa kasuko sila naghambin ug kaaligutgot batok kanako.+   Ang akong kasingkasing nagngutngot pag-ayo sa sulod nako,+ Ug ang mga kalisang sa kamatayon midangat kanako.+   Giabot ako ug kahadlok, oo, pagkurog,+ Ug gihakgom ako sa kalisang.   Ug ako nagsigeg ingon: “Oh nga aduna unta akoy mga pako nga sama sa salampati!+ Molupad ako sa halayo ug mopuyo didto.+   Tan-awa! mokalagiw ako sa halayo;+ Mopuyo ako sa kamingawan.+Seʹlah   Magdali ako ngadto sa usa ka dapit nga akong kaikyasan Gikan sa nagahagiyos nga hangin, gikan sa kusog nga bagyo.”+   Liboga, Oh Jehova, bahina ang ilang dila,+ Kay nakita ko ang kapintas ug panaglalis didto sa siyudad.+ 10  Adlaw ug gabii sila nagalibot sa ibabaw sa mga paril niini;+ Ug ang pagkamadaoton ug ang kasamok anaa sa sulod niini.+ 11  Ang mga kagul-anan anaa sa sulod niini; Ug ang pagpanglupig ug panglimbong wala mobulag gikan sa iyang plasa.+ 12  Kay dili usa ka kaaway ang nagpakaulaw kanako;+ Kay kon mao pa, makaantos ako niini. Dili ang usa nga nagdumot pag-ayo kanako ang nagpasibantog batok kanako;+ Kay kon mao pa, makatago ako gikan kaniya.+ 13  Apan ikaw kadto, usa ka may-kamatayong tawo nga sama kanako,+ Usa nga suod kanako ug akong kaila,+ 14  Tungod kay kaniadto nagpahimulos kita sa matam-is nga panagsandurotay;+ Kaniadto nanglakaw kita paingon sa balay sa Diyos kuyog sa panon.+ 15  Modangat unta kanila ang mga kalaglagan!+ Pakanaoga silang buhi ngadto sa Sheol;+ Kay sa panahon sa ilang pagpuyo ingon nga langyaw ang daotang mga butang diha sa ilang taliwala.+ 16  Kon bahin kanako, ako motawag sa Diyos;+ Ug si Jehova magaluwas kanako.+ 17  Gabii ug buntag ug udto ako kanunayng nabalaka ug nagaagulo,+ Ug iyang madungog ang akong tingog.+ 18  Pagatubson gayod niya ug igapahimutang ang akong kalag sa pakigdait gikan sa pagpakig-away nga batok kanako,+ Kay panonpanon silang miasdang batok kanako.+ 19  Ang Diyos magapatalinghog ug motubag kanila,+ Siya nga nagalingkod sa trono sama sa nangagi+Seʹlah Kanila nga wala mag-usab+ Ug wala mahadlok sa Diyos.+ 20  Gibakyaw niya ang iyang mga kamot batok niadtong makigdaiton kaniya;+ Gipasipalahan niya ang iyang pakigsaad.+ 21  Ang mga pulong sa iyang baba hamloy pa kay sa mantekilya,+ Apan ang iyang kasingkasing buot makig-away.+ Ang iyang mga pulong hawot pa kay sa lana,+ Apan sila maoy inibot nga mga espada.+ 22  Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova,+ Ug siya magasapnay kanimo.+ Dili gayod niya itugot nga matarog ang matarong.+ 23  Apan ikaw, Oh Diyos, magapakanaog kanila ngadto sa kinalaloman nga gahong.+ Kon bahin sa sad-an sa dugo ug sa mga tawong malimbongon, dili sila mabuhi sa katunga sa ilang mga adlaw.+ Apan bahin kanako, ako magasalig kanimo.+

Mga Footnote