Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salmo 55:1-23

Ngadto sa direktor sa kinuldasang mga tulonggon. Maskil. Iya ni David. 55  Patalinghogi, Oh Diyos, ang akong pag-ampo;+Ug ayaw pagtago sa imong kaugalingon gikan sa akong hangyo alang sa pabor.+   Hatagi ako ug pagtagad ug tubaga ako.+Dili ako mahimutang tungod sa akong kabalaka,+Ug dili ko mapugngan ang kahigwaos,   Tungod sa tingog sa kaaway, tungod sa pagpiot sa daotan.+Kay sila nagahulog kanunay ug kadaotan kanako,+Ug tungod sa kasuko sila naghambin ug kaaligutgot batok kanako.+   Ang akong kasingkasing nagngutngot pag-ayo sa sulod nako,+Ug ang mga kalisang sa kamatayon midangat kanako.+   Giabot ako ug kahadlok, oo, pagkurog,+Ug gihakgom ako sa kalisang.   Ug ako nagsigeg ingon: “Oh nga aduna unta akoy mga pako nga sama sa salampati!+Molupad ako sa halayo ug mopuyo didto.+   Tan-awa! mokalagiw ako sa halayo;+Mopuyo ako sa kamingawan.+​—⁠Seʹlah​   Magdali ako ngadto sa usa ka dapit nga akong kaikyasanGikan sa nagahagiyos nga hangin, gikan sa kusog nga bagyo.”+   Liboga, Oh Jehova, bahina ang ilang dila,+Kay nakita ko ang kapintas ug panaglalis didto sa siyudad.+ 10  Adlaw ug gabii sila nagalibot sa ibabaw sa mga paril niini;+Ug ang pagkamadaoton ug ang kasamok anaa sa sulod niini.+ 11  Ang mga kagul-anan anaa sa sulod niini;Ug ang pagpanglupig ug panglimbong wala mobulag gikan sa iyang plasa.+ 12  Kay dili usa ka kaaway ang nagpakaulaw kanako;+Kay kon mao pa, makaantos ako niini.Dili ang usa nga nagdumot pag-ayo kanako ang nagpasibantog batok kanako;+Kay kon mao pa, makatago ako gikan kaniya.+ 13  Apan ikaw kadto, usa ka may-kamatayong tawo nga sama kanako,+Usa nga suod kanako ug akong kaila,+ 14  Tungod kay kaniadto nagpahimulos kita sa matam-is nga panagsandurotay;+Kaniadto nanglakaw kita paingon sa balay sa Diyos kuyog sa panon.+ 15  Modangat unta kanila ang mga kalaglagan!+Pakanaoga silang buhi ngadto sa Sheol;+Kay sa panahon sa ilang pagpuyo ingon nga langyaw ang daotang mga butang diha sa ilang taliwala.+ 16  Kon bahin kanako, ako motawag sa Diyos;+Ug si Jehova magaluwas kanako.+ 17  Gabii ug buntag ug udto ako kanunayng nabalaka ug nagaagulo,+Ug iyang madungog ang akong tingog.+ 18  Pagatubson gayod niya ug igapahimutang ang akong kalag sa pakigdait gikan sa pagpakig-away nga batok kanako,+Kay panonpanon silang miasdang batok kanako.+ 19  Ang Diyos magapatalinghog ug motubag kanila,+Siya nga nagalingkod sa trono sama sa nangagi+​—⁠Seʹlah​Kanila nga wala mag-usab+Ug wala mahadlok sa Diyos.+ 20  Gibakyaw niya ang iyang mga kamot batok niadtong makigdaiton kaniya;+Gipasipalahan niya ang iyang pakigsaad.+ 21  Ang mga pulong sa iyang baba hamloy pa kay sa mantekilya,+Apan ang iyang kasingkasing buot makig-away.+Ang iyang mga pulong hawot pa kay sa lana,+Apan sila maoy inibot nga mga espada.+ 22  Itugyan ang imong palas-anon kang Jehova,+Ug siya magasapnay kanimo.+Dili gayod niya itugot nga matarog ang matarong.+ 23  Apan ikaw, Oh Diyos, magapakanaog kanila ngadto sa kinalaloman nga gahong.+Kon bahin sa sad-an sa dugo ug sa mga tawong malimbongon, dili sila mabuhi sa katunga sa ilang mga adlaw.+Apan bahin kanako, ako magasalig kanimo.+

Mga Footnote