Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 51:1-19

Ngadto sa direktor. Usa ka salmo ni David. Sa dihang ang manalagnang si Natan miadto kaniya human siya makigdulog kang Bat-seba.+ 51  Pakitai ako ug kaluoy, Oh Diyos, sumala sa imong mahigugmaong-kalulot.+ Sumala sa kadagaya sa imong mga kaluoy palaa ang akong mga kalapasan.+   Hugasi ako sa bug-os gikan sa akong kasaypanan,+ Ug hinloi ako gikan mismo sa akong sala.+   Kay nahibalo ako sa akong mga kalapasan,+ Ug ang akong sala anaa kanunay sa akong atubangan.+   Nakasala ako batok kanimo, kanimo lamang,+ Ug nakabuhat ako sa butang nga daotan sa imong mga mata,+ Aron mapamatud-an ka nga matarong sa diha nga ikaw mosulti,+ Aron isipon ka nga mahinlo sa diha nga ikaw magahukom.+   Tan-awa! Sa kasaypanan ako natawo uban sa mga kasakit sa pagpanganak,+ Ug sa sala ako gipanamkon sa akong inahan.+   Tan-awa! Ikaw nagkalipay sa pagkamatinud-anon diha sa kahiladmang mga bahin;+ Ug sa tago nga pagkatawo ipahibalo mo unta kanako ang tiunay nga kaalam.+   Lunsayon mo unta ako gikan sa akong sala pinaagi sa hisopo, aron mamahinlo ako;+ Hugasan mo unta ako, aron ako mahimong labi pang maputi kay sa niyebe.+   Padunggon mo unta ako sa pagsadya ug pagmaya,+ Aron magmalipayon ang mga bukog nga imong gidugmok.+   Tagoa ang imong nawong gikan sa akong mga sala,+ Ug palaa bisan ang tanan kong kasaypanan.+ 10  Buhati ako ug putli nga kasingkasing, Oh Diyos,+ Ug ibutang sa akong kahiladman ang usa ka bag-ong espiritu, usa nga malig-on.+ 11  Ayaw ako isalikway gikan sa imong atubangan;+ Ug ayaw kuhaa ang imong balaang espiritu gikan kanako.+ 12  Ipasig-uli kanako ang kasadya sa imong pagluwas,+ Ug sapnayon mo unta ako uban sa masinugtanong espiritu.+ 13  Itudlo ko ang imong mga dalan sa mga malapason,+ Aron makabalik kanimo ang mga makasasala.+ 14  Luwasa ako gikan sa pagkasad-an sa dugo,+ Oh Diyos nga Diyos sa akong kaluwasan,+ Aron ang akong dila malipayong makasulti mahitungod sa imong pagkamatarong.+ 15  Oh Jehova, bukhon mo unta kining akong mga ngabil,+ Aron ang akong baba makapahayag sa imong pagdayeg.+ 16  Kay ikaw dili malipay sa halad—kay kon mao pa ihatag ko kini;+ Ikaw dili mahimuot sa tibuok halad-nga-sinunog.+ 17  Ang mga halad ngadto sa Diyos mao ang gun-ob nga espiritu;+ Usa ka kasingkasing nga gun-ob ug dugmok, Oh Diyos, dili mo pagatamayon.+ 18  Sa imong maayong kabubut-on buhata ang maayo alang sa Zion;+ Tukoron mo unta ang mga paril sa Jerusalem.+ 19  Sa ingon ikaw mahimuot sa mga halad sa pagkamatarong,+ Sa halad-nga-sinunog ug sa tibuok nga halad;+ Sa ingon igahalad ang mga torong baka sa ibabaw sa imong halaran.+

Mga Footnote