Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 44:1-26

Ngadto sa direktor. Iya sa mga anak ni Kore.+ Masʹkil. 44  Oh Diyos, sa among igdulungog kami nakadungog, Ang among mga katigulangan nagsugilon kanamo+ Sa mga buhat nga imong gibuhat sa ilang mga adlaw,+ Niadtong kanhi pang mga adlaw.+   Pinaagi sa imong kamot giabog mo ang mga nasod,+ Ug imo hinuon silang gitanom.+ Gibungkag mo ang nasodnong mga pundok ug gihinginlan mo sila.+   Kay nakapanag-iya sila sa yuta dili pinaagi sa ilang espada,+ Ug ang kaugalingon nilang bukton dili mao ang naghatag kanilag kaluwasan.+ Kondili ang imong tuong kamot ug ang imong bukton+ ug ang kahayag sa imong nawong, Tungod kay nahimuot ka kanila.+   Ikaw mao ang akong Hari, Oh Diyos.+ Magsugo ka ug dakong kaluwasan alang kang Jacob.+   Pinaagi kanimo iduso namo ang among mga kaaway;+ Sa imong ngalan tamaktamakan namo ang mga motindog batok kanamo.+   Kay wala ako mosalig sa akong busogan+ Ug ang akong espada dili mao ang nagluwas kanako.+   Kay ikaw nagluwas kanamo gikan sa among mga kaaway,+ Ug imong gipakaulawan kadtong hilabihang nagdumot kanamo.+   Sa Diyos ihatag namo ang pagdayeg sa tibuok nga adlaw,+ Ug pagadayegon namo ang imong ngalan hangtod sa panahong walay tino.+ Seʹlah.   Apan karon ikaw nagsalikway ug nagpadayon pagpakaulaw kanamo,+ Ug wala ka mogula uban sa among kasundalohan.+ 10  Gipasibog mo kami kanunay gikan sa mga kaaway,+ Ug ang hilabihang nagdumot kanamo nangagaw alang sa ilang kaugalingon.+ 11  Gibiyaan mo kami ingon sa mga karnero, ingon nga kan-onon,+ Ug taliwala sa mga nasod gipatibulaag mo kami.+ 12  Gibaligya mo ang imong katawhan sa wala lamay bili,+ Ug wala ka makabatog bahandi tungod sa ilang bili. 13  Gihimo mo kami ingon nga usa ka kaulawan sa among mga silingan,+ Usa ka yubitonon ug pagayagayagaan sa tanang naglibot kanamo.+ 14  Gihimo mo kami ingon nga usa ka panultihon taliwala sa mga nasod,+ Usa ka lingolingoan sa ulo taliwala sa nasodnong mga pundok.+ 15  Sa tibuok nga adlaw ang akong pagkapinaubos anaa sa akong atubangan, Ug ang kaulawan sa akong nawong nagtabon kanako,+ 16  Tungod sa tingog sa usa nga nagapakaulaw ug nagasulti nga mapasipalahon, Tungod sa kaaway ug sa usa nga nagapanimalos.+ 17  Kining tanan maoy midangat kanamo, ug wala kami mahikalimot kanimo,+ Ug wala kami maglapas sa imong pakigsaad.+ 18  Ang among kasingkasing wala motalikod sa pagkawalay-pagtuo,+ Ni motipas ang among mga lakang gikan sa imong alagianan.+ 19  Kay ikaw nagdugmok kanamo sa dapit sa mga irong ihalas,+ Ug gitabonan mo kami sa mabagang kangiob.+ 20  Kon nahikalimot kami sa ngalan sa among Diyos, O kon gibayaw namo ang among mga kamot ngadto sa usa ka estranyong diyos,+ 21  Dili ba ang Diyos magasusi niini?+ Kay nasayod siya sa mga tinago sa kasingkasing.+ 22  Apan tungod kanimo gipatay kami sa tibuok nga adlaw; Giisip kami ingon nga mga karnerong ihawonon.+ 23  Bangon. Nganong nagapadayon ka sa pagkatulog, Oh Jehova?+ Pagmata. Ayaw ipadayon ang pagsalikway hangtod sa kahangtoran.+ 24  Nganong ginatagoan mo ang imong nawong? Nganong nahikalimot ka sa among kasakitan ug sa among pagkagilupigan?+ 25  Kay ang among kalag natikuko ngadto sa abog;+ Ang among tiyan natapot sa yuta. 26  Tindog aron sa pagtabang kanamo+ Ug tubsa kami tungod sa imong mahigugmaong-kalulot.+

Mga Footnote