Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Pagpilig pinulongan Cebuano

Salmo 44:1-26

Ngadto sa direktor. Iya sa mga anak ni Kore.+ Masʹkil. 44  Oh Diyos, sa among igdulungog kami nakadungog,Ang among mga katigulangan nagsugilon kanamo+Sa mga buhat nga imong gibuhat sa ilang mga adlaw,+Niadtong kanhi pang mga adlaw.+   Pinaagi sa imong kamot giabog mo ang mga nasod,+Ug imo hinuon silang gitanom.+Gibungkag mo ang nasodnong mga pundok ug gihinginlan mo sila.+   Kay nakapanag-iya sila sa yuta dili pinaagi sa ilang espada,+Ug ang kaugalingon nilang bukton dili mao ang naghatag kanilag kaluwasan.+Kondili ang imong tuong kamot ug ang imong bukton+ ug ang kahayag sa imong nawong,Tungod kay nahimuot ka kanila.+   Ikaw mao ang akong Hari, Oh Diyos.+Magsugo ka ug dakong kaluwasan alang kang Jacob.+   Pinaagi kanimo iduso namo ang among mga kaaway;+Sa imong ngalan tamaktamakan namo ang mga motindog batok kanamo.+   Kay wala ako mosalig sa akong busogan+Ug ang akong espada dili mao ang nagluwas kanako.+   Kay ikaw nagluwas kanamo gikan sa among mga kaaway,+Ug imong gipakaulawan kadtong hilabihang nagdumot kanamo.+   Sa Diyos ihatag namo ang pagdayeg sa tibuok nga adlaw,+Ug pagadayegon namo ang imong ngalan hangtod sa panahong walay tino.+ Seʹlah.   Apan karon ikaw nagsalikway ug nagpadayon pagpakaulaw kanamo,+Ug wala ka mogula uban sa among kasundalohan.+ 10  Gipasibog mo kami kanunay gikan sa mga kaaway,+Ug ang hilabihang nagdumot kanamo nangagaw alang sa ilang kaugalingon.+ 11  Gibiyaan mo kami ingon sa mga karnero, ingon nga kan-onon,+Ug taliwala sa mga nasod gipatibulaag mo kami.+ 12  Gibaligya mo ang imong katawhan sa wala lamay bili,+Ug wala ka makabatog bahandi tungod sa ilang bili. 13  Gihimo mo kami ingon nga usa ka kaulawan sa among mga silingan,+Usa ka yubitonon ug pagayagayagaan sa tanang naglibot kanamo.+ 14  Gihimo mo kami ingon nga usa ka panultihon taliwala sa mga nasod,+Usa ka lingolingoan sa ulo taliwala sa nasodnong mga pundok.+ 15  Sa tibuok nga adlaw ang akong pagkapinaubos anaa sa akong atubangan,Ug ang kaulawan sa akong nawong nagtabon kanako,+ 16  Tungod sa tingog sa usa nga nagapakaulaw ug nagasulti nga mapasipalahon,Tungod sa kaaway ug sa usa nga nagapanimalos.+ 17  Kining tanan maoy midangat kanamo, ug wala kami mahikalimot kanimo,+Ug wala kami maglapas sa imong pakigsaad.+ 18  Ang among kasingkasing wala motalikod sa pagkawalay-pagtuo,+Ni motipas ang among mga lakang gikan sa imong alagianan.+ 19  Kay ikaw nagdugmok kanamo sa dapit sa mga irong ihalas,+Ug gitabonan mo kami sa mabagang kangiob.+ 20  Kon nahikalimot kami sa ngalan sa among Diyos,O kon gibayaw namo ang among mga kamot ngadto sa usa ka estranyong diyos,+ 21  Dili ba ang Diyos magasusi niini?+Kay nasayod siya sa mga tinago sa kasingkasing.+ 22  Apan tungod kanimo gipatay kami sa tibuok nga adlaw;Giisip kami ingon nga mga karnerong ihawonon.+ 23  Bangon. Nganong nagapadayon ka sa pagkatulog, Oh Jehova?+Pagmata. Ayaw ipadayon ang pagsalikway hangtod sa kahangtoran.+ 24  Nganong ginatagoan mo ang imong nawong?Nganong nahikalimot ka sa among kasakitan ug sa among pagkagilupigan?+ 25  Kay ang among kalag natikuko ngadto sa abog;+Ang among tiyan natapot sa yuta. 26  Tindog aron sa pagtabang kanamo+Ug tubsa kami tungod sa imong mahigugmaong-kalulot.+

Mga Footnote