Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 40:1-17

Ngadto sa direktor. Usa ka salmo ni David. 40  Ako matinuoron nga naglaom kang Jehova,+ Mao nga gikiling niya kanako ang iyang igdulungog ug gidungog ang akong pagtuaw alang sa tabang.+   Gipagawas usab niya ako gikan sa nagadaguok nga gahong,+ Gikan sa lapok sa mga linugdang.+ Unya gipahimutang niya ang akong mga tiil sa ibabaw sa usa ka dakong bato;+ Gilig-on niya ang akong mga lakang.+   Dugang pa, gibutang niya sa akong baba ang usa ka bag-ong awit, Pagdayeg sa atong Diyos.+ Daghan ang makakita niini ug mahadlok,+ Ug mosalig sila kang Jehova.+   Malipayon ang tawo nga lig-on ug lawas nga nagbutang sa iyang pagsalig diha kang Jehova+ Ug nga wala magliso sa iyang nawong ngadto sa masukihong katawhan, Ni ngadto sa mga nahulog sa kabakakan.+   Daghang butang ang imong nabuhat,+ Oh Jehova nga Diyos ko, bisan ang imong katingalahang mga buhat ug ang imong mga hunahuna nganhi kanamo;+ Walay mausa nga ikatandi kanimo.+ Sa dihang buot ko nga isaysay ug hisgotan sila, Daghan pa sila kay sa akong ikabatbat.+   Halad ug gasa wala mo kahimut-i;+ Kining akong mga igdulungog gibuksan mo.+ Wala ka mangayo ug halad-nga-sinunog ug halad-sa-sala.+   Tungod niana, ako miingon: “Ania, ako mianhi,+ Sa linukot nga basahon nahisulat kini bahin kanako.+   Sa pagbuhat sa imong kabubut-on, Oh Diyos ko, ako nagakalipay,+ Ug ang imong balaod ania sa akong kahiladman nga mga bahin.+   Akong gipahayag ang maayong balita sa pagkamatarong diha sa dakong kongregasyon.+ Tan-awa! Ang akong mga ngabil wala ko pugngi.+ Oh Jehova, ikaw nahibalo pag-ayo niana.+ 10  Ang imong pagkamatarong wala ko takpi sa sulod sa akong kasingkasing.+ Ang imong pagkamatinumanon ug ang imong kaluwasan gipahayag ko.+ Ang imong mahigugmaong-kalulot ug ang imong kamatinud-anon wala ko tagoi diha sa dakong kongregasyon.”+ 11  Oh Jehova, ayaw ihikaw ang imong kaluoy kanako.+ Tugoti nga ang imong mahigugmaong-kalulot ug ang imong kamatinud-anon manalipod kanunay kanako.+ 12  Kay gilibotan ako ug mga katalagman hangtod nga dili na sila maihap.+ Naapsan ako sa mas daghan kong mga kasaypanan kay sa arang nakong makita;+ Sila nahimong daghan pa kay sa mga buhok sa akong ulo,+ Ug gibiyaan ako sa akong kasingkasing.+ 13  Oh Jehova, mahimuot ka unta sa pagluwas kanako.+ Oh Jehova, sa pagtabang kanako magdali ka.+ 14  Maulawan unta ug manglipaghong sila sa tingob+ Silang nagapangita sa akong kalag aron sa paglaglag niini.+ Motalikod ug maulawan unta sila nga nagakalipay sa akong katalagman.+ 15  Patutoka sila sa kahibulong ingon nga sangpotanan sa ilang kaulaw+ Kadtong nagaingon kanako: “Aha! Aha!”+ 16  Magsadya ug magmaya unta sila diha kanimo,+ Silang tanan nga nagapangita kanimo.+ Pasultiha sila sa kanunay: “Pagapadakoon unta si Jehova,”+ Silang nahigugma sa imong pagluwas.+ 17  Apan ako sinakit ug kabos.+ Si Jehova naghunahuna kanako.+ Ikaw mao ang akong katabang ug ang Magtatagana ug kaikyasan kanako.+ Oh Diyos ko, ayaw pagpaulahi kaayo.+

Mga Footnote