Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa secondary menu

Laktaw ngadto sa kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Cebuano

Bibliya Online | BAG-ONG KALIBOTANG HUBAD SA BALAANG KASULATAN

Salmo 37:1-40

Iya ni David. א [ʼAʹleph] 37  Ayaw pagpanginit tungod sa mga mamumuhat ug daotan.+ Ayaw pagkasina sa mga nagabuhat ug dili-matarong.+   Kay sa madali mangalaya sila sama sa balili,+ Ug sama sa lunhaw nga balili mangahanaw sila.+ ב [Behth]   Salig kang Jehova ug buhata ang maayo;+ Magpuyo ka sa yuta, ug makiglabot ka uban ang pagkamatinumanon.+   Magbaton ka usab ug tumang kalipay diha kang Jehova,+ Ug ihatag niya kanimo ang mga hangyo sa imong kasingkasing.+ ג [Giʹmel]   Itugyan kang Jehova ang imong dalan,+ Ug salig kaniya,+ ug siya molihok.+   Ug ipadan-ag gayod niya ang imong pagkamatarong ingon sa kahayag,+ Ug ang imong hustisya ingon sa kaudtohon.+ ד [Daʹleth]   Magpakahilom ka sa atubangan ni Jehova+ Ug maghulat ka nga mapangandoyon kaniya.+ Ug ayaw pagpanginit kang bisan kinsa nga nagmalamposon sa iyang dalan,+ Sa tawo nga nagapahinabo sa iyang mga gihunahuna.+ ה [Heʼ]   Likayi ang kasuko ug biyai ang kaaligutgot;+ Ayaw pagpanginit nga mosangko lamang sa pagbuhat ug daotan.+   Kay ang mga mamumuhat ug daotan pagaputlon,+ Apan ang mga nagalaom kang Jehova mao ang magapanag-iya sa yuta.+ ו [Waw] 10  Sa dili na madugay, ug ang daotan mawala na;+ Ug pagasusihon mo gayod ang iyang dapit, ug siya mawala diha.+ 11  Apan ang mga maaghop magapanag-iya sa yuta,+ Ug sila makakaplag gayod sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pakigdait.+ ז [Zaʹyin] 12  Ang daotan nagalaraw batok sa matarong,+ Ug tungod kaniya siya nagapakagot sa iyang ngipon.+ 13  Si Jehova magakatawa kaniya,+ Kay siya makakita gayod nga ang iyang adlaw moabot.+ ח [Chehth] 14  Ang mga daotan naghulbot sa espada ug nagbawog sa ilang busogan,+ Aron sa pagpukan sa sinakit ug sa kabos,+ Aron pagapatyon kadtong mga matul-id sa ilang dalan.+ 15  Ang kaugalingon nilang espada molagbas sa ilang kasingkasing,+ Ug ang kaugalingon nilang mga busogan mangabali.+ ט [Tehth] 16  Maayo pa ang diyutay sa matarong+ Kay sa kadagaya sa daghang daotan.+ 17  Kay ang mga bukton sa mga daotan mangabali,+ Apan si Jehova magasapnay sa mga matarong.+ י [Yohdh] 18  Si Jehova nahibalo sa mga adlaw sa mga walay-ikasaway,+ Ug ang ilang panulondon magapadayon bisan hangtod sa panahong walay tino.+ 19  Dili sila maulawan sa panahon sa katalagman,+ Ug sa mga adlaw sa gutom pagabusgon sila.+ כ [Kaph] 20  Kay ang mga daotan mangalaglag,+ Ug ang mga kaaway ni Jehova mahisama sa kabililhon sa mga sibsibanan; Matibawas sila.+ Mahanaw sila sama sa aso.+ ל [Laʹmedh] 21  Ang daotan nagapangutang ug dili mobayad,+ Apan ang matarong nagapakitag kaluoy ug nagahatag ug mga gasa.+ 22  Kay sila nga ginapanalanginan niya magapanag-iya sa yuta,+ Apan sila nga ginapanghimaraot niya pagalaglagon.+ מ [Mem] 23  Pinaagi ni Jehova ang mga lakang sa usa ka tawo nga lig-on ug lawas naandam,+ Ug Siya nagakalipay diha sa iyang dalan.+ 24  Bisan pa ug matumba siya, dili siya malup-og,+ Kay si Jehova magasapnay kaniya sa iyang kamot.+ נ [Nun] 25  Batan-on ako kaniadto, ako natigulang na usab,+ Apan wala ako makakita ug matarong nga gibiyaan sa bug-os,+ Ni sa iyang kaliwat nga nagapangita ug tinapay.+ 26  Sa tibuok nga adlaw siya nagapakitag kaluoy ug nagapahulam,+ Ug busa ang iyang kaliwat makadawat ug panalangin.+ ס [Saʹmekh] 27  Pahilayo sa daotan ug buhata ang maayo,+ Ug magpuyo ka hangtod sa panahong walay tino.+ 28  Kay si Jehova mahigugmaon sa hustisya,+ Ug dili niya pagabiyaan ang mga maunongon kaniya.+ ע [ʽAʹyin]Sila pagabantayan hangtod sa panahong walay tino;+ Apan ang kaliwat sa mga daotan, sila pagalaglagon gayod.+ 29  Ang mga matarong magapanag-iya sa yuta,+ Ug sila magapuyo sa ibabaw niini hangtod sa kahangtoran.+ פ [Peʼ] 30  Ang baba sa matarong mao ang magalitok ug kaalam sa hinayng tingog,+ Ug ang iyang dila mao ang magasulti ug katarong.+ 31  Ang balaod sa iyang Diyos anaa sa iyang kasingkasing;+ Ang iyang paglakaw dili magsusapinday.+ צ [Tsa·dhehʹ] 32  Ang daotan nagabantay kanunay sa matarong+ Ug nagatinguha sa pagpatay kaniya.+ 33  Kon bahin kang Jehova, dili niya siya itugyan ngadto sa iyang kamot,+ Ug dili niya siya ipahayag nga daotan sa dihang siya pagahukman.+ ק [Qohph] 34  Laom kang Jehova ug bantayi ang iyang dalan,+ Ug siya magabayaw kanimo aron sa pagpanag-iya sa yuta.+ Sa dihang pagalaglagon ang mga daotan, ikaw makakita niana.+ ר [Rehsh] 35  Nakita ko ang daotan nga usa ka malupigon+ Ug nagmalamboon ingon sa usa ka malamboon nga kahoy diha sa iyang natugkan nga yuta.+ 36  Apan siya miagi, ug ania karon, siya nawala na;+ Ug nagpadayon ako sa pagpangita kaniya, ug siya wala hikaplagi.+ ש [Shin] 37  Bantayi ang walay-ikasaway ug tan-awa kanunay ang matul-id,+ Kay ang kaugmaon nianang tawhana maoy malinawon.+ 38  Apan pagapuohon sa tingob ang mga malapason;+ Pagaputlon gayod ang kaugmaon sa mga tawong daotan.+ ת [Taw] 39  Ug ang kaluwasan sa mga matarong magagikan kang Jehova;+ Siya ang ilang kuta sa panahon sa kasakitan.+ 40  Ug si Jehova magatabang ug magataganag kaikyasan kanila.+ Siya magataganag kaikyasan kanila gikan sa mga tawong daotan ug magaluwas kanila,+ Tungod kay sila midangop kaniya.+

Mga Footnote